Γλωσσάρι

ABBYY Hot Folder είναι ένας πράκτορας προγραμματισμού που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν ένα φάκελο με εικόνες και να καθορίζουν το χρόνο για την επεξεργασία των εικόνων στο φάκελο. Το ABBYY FineReader επεξεργάζεται αυτόματα τις εικόνες του επιλεγμένου φακέλου.

ABBYY Screenshot Reader είναι μια εφαρμογή που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα δημιουργίας στιγμιοτύπων οθόνης και αναγνώρισης των κειμένων σε αυτά.

ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων) είναι μια συσκευή η οποία τροφοδοτεί αυτόματα τα έγγραφα σε έναν σαρωτή. Ένας σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων έχει τη δυνατότητα σάρωσης πολλαπλών σελίδων χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το ΑΒΒΥΥ FineReader υποστηρίζει πολυσέλιδα έγγραφα.

ADRT (Τεχνολογία προσαρμοστικής αναγνώρισης εγγράφων) είναι μια τεχνολογία η οποία βελτιώνει την ποιότητα της μετατροπής πολυσέλιδων εγγράφων. Για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης στοιχείων όπως επικεφαλίδες, κεφαλίδες και υποσέλιδα, αρίθμηση σελίδων και υπογραφές.

dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) είναι ένα μέτρο ανάλυσης εικόνας.

License Manager είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση αδειών χρήσης του ABBYY FineReader και την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader PDF Corporate.

OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάζουν κείμενο, να εντοπίζουν εικόνες, πίνακες και άλλα στοιχεία μορφοποίησης.

PDF (μορφότυπο φορητού εγγράφου) είναι μια συνηθισμένη μορφή εγγράφου. Ένα αρχείο PDF έχει την ίδια εμφάνιση ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο προβάλλεται κάθε φορά χάρη στις λεπτομερείς περιγραφές κειμένου, γραμματοσειρών και γραφικών που περιέχει.

PDF με ετικέτες είναι ένα έγγραφο PDF το οποίο περιέχει πληροφορίες για τη δομή του εγγράφου, όπως τα λογικά μέρη του, εικόνες και πίνακες. Η δομή ενός εγγράφου κωδικοποιείται σε ετικέτες PDF. Ένα αρχείο PDF το οποίο διαθέτει ετικέτες μπορεί να αναδρομολογηθεί, ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και να εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές.

Unicode είναι ένα διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης κειμένου το οποίο αναπτύχθηκε από την Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Το πρότυπο Unicode παρέχει ένα εύκολα επεκτάσιμο σύστημα 16-bit για την κωδικοποίηση συμβόλων σχεδόν από όλες τις σύγχρονες γλώσσες. Ορίζει πώς πρέπει να κωδικοποιούνται τα σύμβολα και ποιοι αλγόριθμοι και ιδιότητες χαρακτήρων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης.

Α

Ανάλυση εγγράφου είναι η διαδικασία προσδιορισμού της λογικής δομής ενός εγγράφου και περιοχών που περιέχουν διάφορους τύπους δεδομένων. Η ανάλυση του εγγράφου μπορεί να εκτελείται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Ανάλυση είναι μια παράμετρος σάρωσης που προσδιορίζεται σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Η ανάλυση 300 dpi θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κείμενα με μέγεθος γραμματοσειράς 10 στ. και άνω, ενώ η ανάλυση 400 έως 600 dpi είναι προτιμότερη για κείμενα γραμματοσειράς μικρότερου μεγέθους (9 στ. και κάτω).

Αντεστραμμένη εικόνα είναι μια εικόνα με λευκούς χαρακτήρες εκτυπωμένους σε σκούρο φόντο.

Απαγορευμένοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες οι οποίοι θεωρείτε ότι δεν θα προκύψουν ποτέ σε ένα προς αναγνώριση κείμενο. Ο καθορισμός αυτών των απαγορευμένων χαρακτήρων αυξάνει την ταχύτητα και την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης.

Αυτοματοποιημένες εργασίες: Ένα στοιχείο διαχείρισης εργασιών του ABBYY FineReader PDF που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να ρυθμίζετε και να εκκινείτε εργασίες του ABBYY FineReader.

Επιστροφή στην κορυφή

Γ

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους είναι μια γραμματοσειρά (όπως ο τύπος Courier New) στην οποία όλοι οι χαρακτήρες έχουν σταθερό πλάτος. Για καλύτερα αποτελέσματα OCR στις γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές επιλέξτε Γραφομηχανή στην ομάδα επιλογών Τύπος εγγράφου.

Δ

Διάταξη σελίδας είναι η διάταξη κειμένου, πινάκων, εικόνων, παραγράφων και στηλών σε μια σελίδα. Οι γραμματοσειρές, τα μεγέθη και τα χρώματα των γραμματοσειρών, το φόντο και ο προσανατολισμός του κειμένου είναι επίσης μέρη της διάταξης σελίδας.

Διαχωριστικά είναι σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των λέξεων (π.χ. /, \, παύλα) και τα οποία διαχωρίζονται με κενά από τις ίδιες τις λέξεις.

Δίψηφο γράμμα είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων ενοποιημένων χαρακτήρων (π.χ., fi, fl, ffi). Αυτοί οι χαρακτήρες διαχωρίζονται δύσκολα από το ABBYY FineReader. Η αντιμετώπισή τους ως ένας χαρακτήρας βελτιώνει την ακρίβεια της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Ε

Έγχρωμη λειτουργία προσδιορίζει κατά πόσον θα διατηρηθούν ή όχι τα χρώματα του εγγράφου. Η χρήση ασπρόμαυρων εικόνων έχει ως αποτέλεσμα μικρότερα έργα OCR και ταχύτερη επεξεργασία.

Εκπαίδευση είναι η διαδικασία της δημιουργίας αντιστοιχίας μεταξύ της εικόνας ενός χαρακτήρα και του ίδιου του χαρακτήρα. Δείτε επίσης: Εάν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές.

Ενεργή περιοχή είναι μια επιλεγμένη περιοχή στην εικόνα η οποία μπορεί να διαγραφεί, να μετακινηθεί ή να τροποποιηθεί. Για να καταστήσετε μια περιοχή ενεργή, κάντε κλικ σε αυτήν. Το πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει μια περιοχή εμφανίζεται με έντονη γραφή και διαθέτει λαβές αλλαγής μεγέθους τις οποίες μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής.

Ενεργοποίηση είναι η διαδικασία απόκτησης ενός ειδικού κωδικού από την ABBYY, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το αντίγραφο του προϊόντος τους σε πλήρη λειτουργία σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή.

Επιλογές έργου OCR είναι το σύνολο των επιλογών που μπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου). Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν επίσης γλώσσες και μοτίβα χρήστη. Οι επιλογές έργου OCR μπορούν να αποθηκευτούν και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα OCR.

Εργασία του ABBYY FineReader είναι ένα σύνολο από διαδοχικά βήματα που χρειάζεται να εκτελέσει το πρόγραμμα, προκειμένου να επεξεργαστεί ένα έγγραφο.  Το ABBYY FineReader PDF περιλαμβάνει μια σειρά από ενσωματωμένες εργασίες για τις πιο συνήθεις ανάγκες επεξεργασίας εγγράφων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες εργασίες. Οι ενσωματωμένες εργασίες μπορούν να εκκινηθούν στο παράθυρο Νέα εργασία.

Έργο OCR είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε από το ABBYY FineReader για την επεξεργασία ενός εγγράφου. Περιλαμβάνει τις εικόνες των σελίδων του εγγράφου, το αναγνωρισμένο κείμενό τους (εάν υπάρχει) και τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Εφέ γραμματοσειράς είναι η εμφάνιση μιας γραμματοσειράς (π.χ., έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, διακριτή γραφή, δείκτης, εκθέτης, μικρά κεφαλαία).

Επιστροφή στην κορυφή

Κ

Κεφαλίδες και υποσέλιδα είναι εικόνες ή κείμενο στο επάνω ή στο κάτω περιθώριο μιας σελίδας. Οι κεφαλίδες βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας και τα υποσέλιδα στο κάτω μέρος.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα είναι εικόνες ή κείμενο στο επάνω ή στο κάτω περιθώριο μιας σελίδας. Οι κεφαλίδες βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας και τα υποσέλιδα στο κάτω μέρος.

Κύρια μορφή είναι η μορφή λεξικού μιας λέξης (οι αρχικές λέξεις λημμάτων λεξικού παρέχονται συνήθως στις κύριες μορφές τους).

Κωδικός προϊόντος είναι ένας κωδικός που δημιουργείται αυτόματα με βάση τη διαμόρφωση του υλικού κατά την ενεργοποίηση του ABBYY FineReader σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ή τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.

Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου είναι ο κωδικός πρόσβασης ο οποίος αποτρέπει το άνοιγμα ενός εγγράφου PDF, εάν οι χρήστες δεν πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε από τον συντάκτη.

Κωδικός πρόσβασης για δικαιώματα είναι ο κωδικός πρόσβασης που αποτρέπει την εκτύπωση και την επεξεργασία ενός εγγράφου PDF από άλλους χρήστες, εάν δεν πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε από τον συντάκτη. Εάν επιλεγούν ορισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας για το έγγραφο, οι άλλοι χρήστες δεν έχουν δυνατότητα αλλαγής τους εάν δεν πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης.

Κωδικός υποστήριξης είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμού σειράς με πληροφορίες για την άδεια χρήσης και τον υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείται. Ένας κωδικός υποστήριξης παρέχει πρόσθετη προστασία και ελέγχεται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης πριν από την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Κωδικοσελίδα είναι ένας πίνακας που καθορίζει τις αντιστοιχίες μεταξύ χαρακτήρων και των κωδικών τους. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χαρακτήρων που χρειάζονται από τους διαθέσιμους σε μια κωδικοσελίδα.

Λ

Λειτουργία σάρωσης είναι μια παράμετρος σάρωσης η οποία καθορίζει εάν μια εικόνα πρέπει να σαρωθεί σε ασπρόμαυρο, κλίμακα του γκρι ή έγχρωμα.

Λέξεις χαμηλής αξιοπιστίας είναι λέξεις οι οποίες περιέχουν έναν ή περισσότερους χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας.

Επιστροφή στην κορυφή

Μ

Μενού συντόμευσης είναι το μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ πάνω σε κάτι, όπως μια περιοχή ή άλλο τμήμα ενός εγγράφου.

Μοτίβο είναι ένα σύνολο συσχετισμών μεταξύ μέσων εικόνων χαρακτήρων και των αντίστοιχων ονομάτων τους. Τα μοτίβα δημιουργούνται όταν εκπαιδεύετε το ABBYY FineReader σε συγκεκριμένο κείμενο.

Π

Παραλειπόμενοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες οι οποίοι δεν αποτελούν γράμματα (π.χ. χαρακτήρες συλλαβισμού ή σημεία τονισμού). Αυτοί οι χαρακτήρες παραλείπονται κατά τον ορθογραφικό έλεγχο.

Περιοχή αναγνώρισης είναι μια περιοχή εικόνας που το ABBYY FineReader θα πρέπει να αναλύει αυτόματα.

Περιοχή γραμμικού κώδικα είναι μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει γραμμικό κώδικα.

Περιοχή εικόνας είναι μια περιοχή εικόνας η οποία περιλαμβάνει μια εικόνα. Αυτός ο τύπος περιοχής μπορεί να περιλαμβάνει μια πραγματική εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (π.χ. απόσπασμα κειμένου) το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται ως εικόνα.

Περιοχή εικόνας φόντου είναι μια περιοχή εικόνας που περιέχει μια εικόνα με κείμενο εκτυπωμένο επάνω σε αυτή.

Περιοχή είναι το τμήμα μιας εικόνας που περιβάλλεται από πλαίσιο και περιέχει ορισμένο τύπο δεδομένων. Πριν από την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, το ABBYY FineReader εντοπίζει περιοχές κειμένου, εικόνας, πίνακα και γραμμικού κώδικα για τον καθορισμό των τμημάτων της εικόνας που θα πρέπει να αναγνωριστούν, καθώς και τη σειρά με την οποία θα γίνει η αναγνώριση.

Περιοχή κειμένου είναι μια περιοχή εικόνας η οποία περιλαμβάνει κείμενο. Οι περιοχές κειμένου θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά μονόστηλο κείμενο.

Περιοχή πίνακα είναι μια περιοχή εικόνας που περιέχει δεδομένα σε μορφή πίνακα. Όταν το πρόγραμμα διαβάζει αυτόν τον τύπο περιοχής, αντλεί κάθετα και οριζόντια διαχωριστικά εντός της περιοχής για να σχηματίσουν έναν πίνακα. Στη συνέχεια, αυτή η περιοχή αποδίδεται ως πίνακας στο κείμενο εξόδου.

Προαιρετικό ενωτικό είναι μια παύλα (¬)  η οποία επισημαίνει την ακριβή θέση χωρισμού μιας λέξης ή ενός συνδυασμού λέξεων εάν εμφανίζεται στο τέλος μια γραμμής (π.χ. η λέξη "autoformat" θα πρέπει να χωριστεί σε "auto" και "format"). Το ABBYY FineReader αντικαθιστά όλα τα ενωτικά των λέξεων του λεξικού με προαιρετικά ενωτικά.

Πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού το οποίο ελέγχει μια περιφερειακή συσκευή ενός υπολογιστή (π.χ., σαρωτή, οθόνη κ.λπ.).

Πρότυπο περιοχής είναι ένα πρότυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τις θέσεις των περιοχών σε έγγραφα με παρόμοια εμφάνιση.

Επιστροφή στην κορυφή

Ρ

Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF είναι οι περιορισμοί που αποτρέπουν το άνοιγμα, την επεξεργασία, την αντιγραφή ή την εκτύπωση ενός εγγράφου PDF. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου και για δικαιώματα καθώς και επίπεδα κρυπτογράφησης.

Σ

Σαρωτής είναι μια συσκευή για εισαγωγή εικόνων σε έναν υπολογιστή.

Σειριακός αριθμός είναι ένας μοναδικός αριθμός που λαμβάνετε όταν αγοράζετε το πρόγραμμα. Χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση.

Σύνθετη λέξη είναι μια λέξη που αποτελείται από δύο ή περισσότερες υφιστάμενες λέξεις. Στο ABBYY FineReader, μια σύνθετη λέξη είναι μια λέξη, την οποία το πρόγραμμα δεν μπορεί να εντοπίσει στο λεξικό του, αλλά μπορεί να τη δημιουργήσει από δύο ή περισσότερες λέξεις του λεξικού.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι τα πλήκτρα ή οι συνδυασμοί πλήκτρων που, όταν πιέζονται, προκαλούν μια συγκεκριμένη ενέργεια. Η χρήση πλήκτρων πρόσβασης μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητά σας.

Συντομογραφία είναιμια σύντομη μορφή μιας λέξης ή μιας φράσης (π.χ. MS-DOS για τη φράση Microsoft Disk Operating System, ΗΕ για τα Ηνωμένα Έθνη κ.λπ.).

Σύστημα Omnifont είναι ένα σύστημα αναγνώρισης χαρακτήρων οποιασδήποτε γραμματοσειράς χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.

Τ

Τύπος εγγράφου είναι μια παράμετρος που ενημερώνει το πρόγραμμα σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης του εγγράφου πηγής (σε εκτυπωτή λέιζερ, σε γραφομηχανή κ.λπ.). Για κείμενα εκτυπωμένα σε εκτύπωση λέιζερ, επιλέξτε Αυτόματο, για δακτυλογραφημένα κείμενα, επιλέξτε Γραφομηχανή, για φαξ, επιλέξτε Φαξ.

Υπόδειγμα είναι η ομάδα όλων των γραμματικών μορφών μια λέξης.

Φ

Φωτεινότητα είναι μια παράμετρος εικόνας που αντικατοπτρίζει την ποσότητα του λευκού σε μια εικόνα. Η αύξηση της φωτεινότητας κάνει την εικόνα "λευκότερη". Ο ορισμός μιας κατάλληλης τιμής φωτεινότητας βελτιώνει την ποιότητα της αναγνώρισης. Δείτε επίσης: Συμβουλές σάρωσης.

Χ

Χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας είναι χαρακτήρες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αναγνωριστεί εσφαλμένα από το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην κορυφή

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.