Φωτογράφιση εγγράφων

Η σάρωση δεν είναι ο μοναδικός τρόπος λήψης εικόνων των εγγράφων σας. Μπορείτε να φωτογραφίσετε έγγραφα με μια φωτογραφική μηχανή ή με ένα κινητό τηλέφωνο, να ανοίξετε τις φωτογραφίες στο ABBYY FineReader και να τις αναγνωρίσετε.

Όταν φωτογραφίζετε έγγραφα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ορισμένους παράγοντες, ώστε η φωτογραφία να είναι καταλληλότερη για αναγνώριση. Αυτοί οι παράγοντες περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες:

Απαιτήσεις φωτογραφικής μηχανής

Η φωτογραφική σας μηχανή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίσετε εικόνες εγγράφων που μπορούν να αναγνωριστούν με αξιόπιστο τρόπο.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά φωτογραφικής μηχανής

 • Ανάλυση: Αισθητήρας εικόνας: 5 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4. Μικρότεροι αισθητήρες ενδέχεται να είναι επαρκείς για τη λήψη φωτογραφιών μικρότερων εγγράφων, όπως επαγγελματικών καρτών.
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης φλας
 • Χειροκίνητος έλεγχος του διαφράγματος, δηλ. διαθεσιμότητα λειτουργίας Av ή πλήρους χειροκίνητης λειτουργίας της μηχανής
 • Χειροκίνητη εστίαση
 • Σύστημα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής (σταθεροποίηση εικόνας) ή δυνατότητα χρήσης τριποδιού.
 • Οπτικό ζουμ

Ελάχιστες απαιτήσεις

 • Αισθητήρας εικόνας: 2 εκατομμύρια εικονοστοιχεία για σελίδες A4.
 • Μεταβλητή εστιακή απόσταση.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής σας μηχανής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που λάβατε με την αγορά της μηχανή σας.

Φωτισμός

Ο φωτισμός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της τελικής φωτογραφίας.

Μπορείτε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα με έντονο και ομοιόμορφα κατανεμημένο φως, κατά προτίμηση φως ημέρας. Σε μια ηλιόλουστη ημέρα, μπορείτε να αυξήσετε το διάφραγμα για να τραβήξετε μια ευκρινέστερη φωτογραφία.

Χρήση φλας και πρόσθετων πηγών φωτισμού

 • Όταν χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό, χρησιμοποιήστε δύο φωτεινές πηγές, τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι σκιές ή το θάμπωμα.
 • Εάν ο φωτισμός είναι επαρκής, απενεργοποιήστε το φλας για να αποφύγετε τον υπερφωτισμό και τις σκιές. Κατά τη χρήση του φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, φωτογραφίζετε από απόσταση περίπου 50 εκατοστών.

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες εγγράφων τυπωμένων σε γυαλιστερό χαρτί. Συγκρίνετε μια θαμπή εικόνα με μια εικόνα καλής ποιότητας:  

Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή

 • Ορίστε μια μικρότερη τιμή διαφράγματος.
 • Ορίστε μια υψηλότερη τιμή ISO.
 • Χρησιμοποιήστε χειροκίνητη εστίαση, καθώς η αυτόματη εστίαση μπορεί να αποτύχει σε συνθήκες κακού φωτισμού.

Συγκρίνετε μια πολύ σκοτεινή εικόνα με μια εικόνα καλής ποιότητας:

Λήψη φωτογραφιών

Για να τραβάτε φωτογραφίες εγγράφων καλής ποιότητας, φροντίστε να τοποθετείτε σωστά τη φωτογραφική μηχανή και να ακολουθείτε αυτές τις απλές συστάσεις.

 • Να χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο όποτε αυτό είναι δυνατό.
 • Ο φακός θα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα με τη σελίδα. Η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε ολόκληρη η σελίδα να χωράει στο καρέ όταν κάνετε ζουμ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η απόσταση είναι μεταξύ 50 και 60 cm.
 • Να ισιώνετε τις σελίδες του έντυπου εγγράφου ή του βιβλίου (ιδίως στην περίπτωση των χοντρών βιβλίων). Οι γραμμές του κειμένου δεν πρέπει να παραμορφώνονται περισσότερο από 20 μοίρες, διαφορετικά το κείμενο μπορεί να μην μετατραπεί σωστά.
 • Για να εξασφαλίσετε πιο ευκρινείς εικόνες, εστιάστε στο κέντρο της εικόνας.
 • Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αντιμετώπισης της αστάθειας της μηχανής, καθώς η μεγαλύτερης διάρκειας έκθεση σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού ενδέχεται να προκαλέσει θάμπωμα.
 • Να χρησιμοποιείτε την αυτόματη δυνατότητα απελευθέρωσης κλείστρου. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά το πάτημα του κουμπιού απελευθέρωσης του κλείστρου. Η χρήση της αυτόματης λειτουργίας απελευθέρωσης κλείστρου συνιστάται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο.

Πως μπορείτε να βελτιώσετε μια εικόνα, εάν:

 • Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή ή η αντίθεσή της είναι πολύ χαμηλή.
  Λύση: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο έντονο φωτισμό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δοκιμάστε να ορίσετε μικρότερη τιμή διαφράγματος.
 • Η εικόνα δεν είναι αρκετά ευκρινής.
  Λύση: Η αυτόματη εστίαση μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη λήψη φωτογραφιών από κοντινή απόσταση. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο έντονο φωτισμό. Να χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο και ένα χρονόμετρο, για να αποφύγετε τη μετακίνηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Αν μια εικόνα είναι μόνο ελαφρώς θολή, το Διόρθωση φωτογραφίας εργαλείο στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας του προγράμματος επεξεργασίας OCR μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Δείτε επίσης: Εάν η εικόνα του εγγράφου σας έχει ατέλειες και η ακρίβεια του OCR είναι χαμηλή.

 • Ένα τμήμα της εικόνας δεν είναι αρκετά ευκρινές.
  Λύση: Δοκιμάστε να ορίσετε υψηλότερη τιμή διαφράγματος. Φωτογραφίστε από μεγαλύτερη απόσταση στη μέγιστη ρύθμιση του οπτικού ζουμ. Εστιάστε σε ένα σημείο μεταξύ του κέντρου και του άκρου της εικόνας.
 • Το φλας προκαλεί θάμπωμα.
  Λύση: Απενεργοποιήστε το φλας ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλες πηγές φωτός και να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του εγγράφου.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.