Πεδίο υπογραφής

Πεδίο υπογραφής επιτρέπει στον χρήστη να βάλει την ψηφιακή υπογραφή του στο έγγραφο PDF.
Δείτε επίσης: Ψηφιακή υπογραφή

Για να προσθέσετε ένα πεδίο υπογραφής στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φόρμας και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο υπογραφής, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου υπογραφής

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.