Πλήκτρο ελέγχου

Κουμπί επιλογής επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μόνο μία επιλογή από μια ομάδα διαθέσιμων επιλογών.

Για να προσθέσετε πλήκτρα ελέγχου στη φόρμα σας:

  1. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών.
  2. Κάντε κλικ στο εργαλείο .
  3. Κάντε κλικ εκεί όπου επιθυμείτε να προσθέσετε ένα πλήκτρο ελέγχου. Θα προστεθεί ένα πλήκτρο ελέγχου προεπιλεγμένου μεγέθους. Συνεχίστε να κάνετε κλικ στη φόρμα για να προσθέσετε τον απαιτούμενο αριθμό πλήκτρων ελέγχου.
    Θα πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον δύο πλήκτρα ελέγχου, επειδή, από την ίδια τη φύση τους, τα πλήκτρα ελέγχου δίνουν στον χρήστη μια επιλογή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες πολλαπλές επιλογές.
  4. Κάντε κλικ στο εργαλείο εκ νέου ή πατήστε το πλήκτρο Escγια να σταματήσετε την προσθήκη πλήκτρων ελέγχου.
    Όλα τα πλήκτρα ελέγχου που προσθέτετε πριν από την απενεργοποίηση αυτού του εργαλείου, θα σχηματίσουν μια κοινή ομάδα. Αν χρειάζεται να προσθέσετε κι άλλη ομάδα πλήκτρων ελέγχου, επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4.

Για να επεξεργαστείτε ένα πλήκτρο ελέγχου, κάντε δεξί κλικ σε εκείνο το πλήκτρο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πλήκτρου επιλογής

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.