Αναπτυσσόμενη λίστα

Αναπτυσσόμενη λίστα επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια τιμή από τη λίστα ή να εισαγάγει μια δική του τιμή.

Για να προσθέσετε μία αναπτυσσόμενη λίστα στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε δεξί κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες αναπτυσσόμενης λίστας

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα στοιχείων λίστας

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.