Πλαίσιο ελέγχου

Πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μια επιλογή ή να το αφήσει αποεπιλεγμένο (π.χ. επιλογή ανάμεσα σε Ναι ή Όχι).

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πλαισίου ελέγχου

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.