Προσθήκη συνημμένων αρχείων

Αρχεία οποιασδήποτε μορφής μπορούν να επισυναφθούν σε ένα έγγραφο PDF.

Για να προβάλετε τα συνημμένα αρχεία:

    • Κάντε κλικ στο κουμπί στο παράθυρο στα αριστερά ή επιλέξτε Προβολή > Συνημμένα στο κύριο μενού.

Μπορείτε να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε συνημμένα αρχεία.

Στο παράθυρο Συνημμένα:

    • Επιλέξτε ένα αρχείο.
    • Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο εργαλείο που αντιστοιχεί στην ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην αντίστοιχη εντολή στο μενού συντόμευσης.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.