Αποστολή εγγράφων PDF μέσω e-mail

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να στέλνετε έγγραφα PDF μέσω e-mail.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα ή κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, αλλάξτε το όνομα του εγγράφου, εάν απαιτείται.
  3. Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε μέσω e-mail.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημιουργείται ένα μήνυμα e-mail και το έγγραφο PDF επισυνάπτεται στο μήνυμα αυτό. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη και στείλτε το μήνυμα.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.