Επεξεργασία πινάκων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε αναγνωρισμένους πίνακες στο παράθυρο Κείμενο. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

 • Συγχώνευση κελιών πίνακα
  Επιλέξτε με το ποντίκι τα κελιά του πίνακα που θέλετε να συγχωνευτούν και κάντε κλικ στο Περιοχή > Συγχώνευση κελιών πίνακα.
 • Διαίρεση κελιών πίνακα
  Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα για να το διαιρέσετε και κάντε κλικ στο Περιοχή > Διαχωρισμός κελιών πίνακα.
  Αυτή η εντολή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κελιά πίνακα τα οποία προηγουμένως συγχωνεύτηκαν.
 • Συγχώνευση σειρών πίνακα
  Επιλέξτε με το ποντίκι τα κελιά του πίνακα που θέλετε να συγχωνευτούν και κάντε κλικ στο Περιοχή > Συγχώνευση γραμμών πίνακα.
 • Διαγραφή περιεχομένων κελιού
  Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά, τα περιεχόμενα των οποίων θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα εργαλεία επεξεργασίας των πινάκων δεν εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να προσθέσετε τα εργαλεία επεξεργασίας των πινάκων στη γραμμή εργαλείων από το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων (κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Προσαρμογή... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη κουμπιών στις γραμμές εργαλείων, βλ. Γραμμές εργαλείων.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.