Ρυθμίσεις DOC(X) / RTF / ODT

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.

 1. Ακριβές αντίγραφο
  Διατηρεί τη μορφοποίηση του πρωτότυπου εγγράφου. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται για έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφοποίησης του εγγράφου εξόδου.
 2. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
  Παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το πρωτότυπο. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτή τη λειτουργία είναι εύκολα επεξεργάσιμα.
 3. Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις παραγράφους αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα και το διάστιχο. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.
  Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια.
 4. Απλό κείμενο
  Απορρίπτει τις περισσότερες επιλογές μορφοποίησης. Διατηρεί μόνο το στυλ γραμματοσειράς, αν η Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε απλό κείμενο επιλογή είναι ενεργοποιημένη.

Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σε μορφή RTF, DOC, DOCX ή ODT από την αναπτυσσόμενη λίστα «Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού».

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των επιλογών της αναπτυσσόμενης λίστας «Ρυθμίσεις εικόνας». Διατήρηση εικόνων.

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.... Καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας
  Διατηρεί τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους αριθμούς σελίδων στο κείμενο εξόδου.
 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής και ενωτικών
  Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου στο κείμενο εξόδου. 
 • Διατήρηση αλλαγών σελίδας
  Διατηρεί την αρχική διάταξη της σελίδας.
 • Διατήρηση αριθμών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική αρίθμηση γραμμών (εφόσον υπάρχει). Οι αριθμοί γραμμής αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πεδίο που διατηρείται αμετάβλητο όταν επεξεργάζεστε το κείμενο.
  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν η Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου.
 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου
  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε το χρώμα της γραμματοσειράς και το χρώμα φόντου.
 • Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε απλό κείμενο
  Διατηρεί τα στυλ γραμματοσειράς όταν η Απλό κείμενο επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου.

Εάν απενεργοποιήσετε την ανίχνευση κεφαλίδων, υποσέλιδων, του πίνακα περιεχομένων, των αριθμημένων λιστών και των υποσημειώσεων στην OCR καρτέλα του Επιλογές πλαισίου διαλόγου (για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ Επιλογές... στο Εργαλεία μενού), αυτά τα στοιχεία θα αποθηκευτούν ως σώμα κειμένου.

Χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας

Ενεργοποιήστε την Επισήμανση χαρακτήρων χαμηλής αξιοπιστίας επιλογή, αν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε το έγγραφο στο Microsoft Word αντί του παραθύρου Κείμενο στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR του ABBYY FineReader. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, όλοι οι χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας επισημαίνονται στο έγγραφο Microsoft Word.

Συμβουλή. Μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση των χρωμάτων για χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας στην καρτέλα Περιοχές\nκαι κείμενο στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ Επιλογές... στο Εργαλεία μενού).

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.