Ρυθμίσεις διακομιστή χρονικής σήμανσης

Η χρήση χρονικών σημάνσεων μειώνει την πιθανότητα μια υπογραφή να είναι άκυρη. Η επισήμανση ενός εγγράφου PDF με χρονική σήμανση απαιτεί σύνδεση με έναν διακομιστή χρονικής σήμανσης. Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση διακομιστή με χρονική σήμανση, κάντε κλικ στο Ρύθμιση διακομιστή χρονικής σήμανσης και καθορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές διακομιστή στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί:

  • Προεπιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο διακομιστή χρονικής σήμανσης.
  • Προσαρμογή για να καθορίστε τη διεύθυνση URL ενός προσαρμοσμένου διακομιστή χρονικής σήμανσης. Αν απαιτούνται διαπιστευτήρια για την ολοκλήρωση μιας σύνδεσης σε εκείνο τον διακομιστή, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σας και κάντε κλικ στο ΟΚ.
    Το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου σας θα κρυπτογραφηθούν και θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας σε έναν χώρο αποθήκευσης των Windows που ονομάζεται Διαπιστευτήρια των Windows (Διαχείριση διαπιστευτηρίων > Διαπιστευτήρια των Windows). Δεν θα απαιτείται να εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας όταν θα συνδεθείτε στο διακομιστή για δεύτερη φορά.

Αυτό θα καθορίσει τον χρόνο του διακομιστή χρονικής σήμανσης στον οποίο υπογράφηκε το έγγραφο μετά την υπογραφή του εγγράφου.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.