Ρυθμίσεις CSV

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις κειμένου

  • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων
    Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και αγνοεί τα υπόλοιπα.
  • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως διαχωριστικό σελίδας
    Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας.

Διαχωριστικό

Ορίζει τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των στηλών δεδομένων στο αρχείο CSV εξόδου.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κωδικοποίηση.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο στοιχείο OK.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.