Δημιουργία εγγράφων PDF από επιλεγμένες σελίδες

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έγγραφα PDF από επιλεγμένες σελίδες κάνοντας ένα από τα ακόλουθα:

  • Στο Σελίδες παράθυρο, επιλέξτε τις κατάλληλες σελίδες και κάντε κλικ Δημιουργία PDF από επιλεγμένες σελίδες στο μενού περιεχομένων.
  • Μεταβείτε στην Οργάνωση σελίδων καρτέλα, επιλέξτε τις κατάλληλες σελίδες και κάντε κλικ Δημιουργία PDF από επιλεγμένες σελίδες στο μενού περιεχομένων.

Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας τις επιλεγμένες σελίδες και θα το ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο επεξεργασίας PDF στο ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.