Εάν χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματοσειρά ή ορισμένοι χαρακτήρες αντικαθίστανται από το σύμβολο «?» ή «□»

Αν βλέπετε «?» ή «□» αντί για γράμματα στο παράθυρο Κείμενο, ελέγξτε αν οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί να εμφανίζουν το αναγνωρισμένο κείμενο περιέχουν όλους τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο κείμενό σας.

Δείτε επίσης: Απαιτούμενες γραμματοσειρές.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ενός αναγνωρισμένου κειμένου χωρίς να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία OCR.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα μικρό έγγραφο:

  1. Επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου όπου κάποιοι χαρακτήρες έχουν λανθασμένη γραμματοσειρά.
  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και μετά επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.
  3. Επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά από την αναπτυσσόμενη λίστα Γραμματοσειρά στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου. Η γραμματοσειρά στο επιλεγμένο τμήμα κειμένου θα αλλάξει αναλόγως.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα μεγάλο έγγραφο όπου χρησιμοποιούνται στιλ:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επεξεργαστής στυλ....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το στιλ το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε και αλλάξτε τη γραμματοσειρά του.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα αλλάξει ανάλογα η γραμματοσειρά σε όλα τα τμήματα κειμένου στα οποία χρησιμοποιείται αυτό το στιλ.

Εάν ένα έργο OCR έχει αναγνωριστεί ή υποστεί επεξεργασία σε άλλο υπολογιστή, το κείμενο στο έγγραφο ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έργο OCR είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.