Αντιγραφή περιεχομένου από έγγραφα

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες από έγγραφα και να τα επικολλάτε σε άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να αντιγράφετε περιεχόμενο από σαρωμένες σελίδες και εικόνες χωρίς να αναγνωρίζετε ολόκληρο το έγγραφο ή να το μετατρέπετε σε επεξεργάσιμη μορφή. Το επιλεγμένο περιεχόμενο θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να το επικολλήσετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή υποστηρίζει την επικόλληση από το Πρόχειρο.

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο:

  1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο , , ή στο παράθυρο Εικόνα για να επιλέξετε το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να αντιγράψετε.
  2. Κάντε δεξί κλικ στο τμήμα και κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση και αντιγραφή κειμένου στο μενού συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί της αναδυόμενης γραμμής εργαλείων.
  3. Επικολλήστε το περιεχόμενο σε άλλη εφαρμογή.

Για να αποθηκεύσετε πολλές σελίδες:

  1. Επιλέξτε τις σελίδες στο παράθυρο Σελίδες.
  2. Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, και επιλέξτε τη μορφή που επιθυμείτε ή επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή προς και επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τις αναγνωρισμένες σελίδες.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.