Χρήση της γραμμής εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών για να μετατρέψετε σαρωμένα έγγραφα, αρχεία PDF και αρχεία εικόνας σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια σύγκριση δύο εκδόσεων ενός εγγράφου σε διαφορετικές μορφές, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε συγκεκριμένα το παράθυρο του OCR Editor ή το ABBYY Σύγκριση εγγράφων.

Για να επεξεργαστείτε έγγραφα χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε τη διεπαφή της γραμμής εντολών πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων Win+R. Έπειτα, εισαγάγετε "cmd" στη γραμμή εντολών και πιέστε OK.
  2. Εισαγάγετε μια εντολή μετατροπής ή σύγκρισης των εγγράφων σας και πιέστε το πλήκτρο Enter. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ABBYY FineReader. Θα περιέχει μια γραμμή προόδου, καθώς και τυχόν σχετικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις.  
  3. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των εγγράφων σας, θα ανοίξουν τα αποτελέσματα στην κατάλληλη εφαρμογή.
    Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της μετατροπής, θα πρέπει να εκκινήσετε τη διαδικασία αποθήκευσης με μη αυτόματο τρόπο.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.