Προσθήκη σελιδοδεικτών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε έγγραφα PDF.

Για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη στο Σελιδοδείκτες παράθυρο ή χρησιμοποιώντας ένα μενού συντόμευσης.

 1. Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη στο Σελιδοδείκτες παράθυρο:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί στην κάθετη γραμμή στα αριστερά. Εναλλακτικά, επιλέξτε Προβολή > Σελιδοδείκτες στο κύριο μενού. Αυτό θα ανοίξει το Σελιδοδείκτες παράθυρο.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη σας.
  3. Από προεπιλογή, ένας σελιδοδείκτης που δημιουργήθηκε πρόσφατα δείχνει στην αρχή της τρέχουσας σελίδας.
 2. Για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη, χρησιμοποιώντας ένα μενού συντόμευσης:
  1. Επιλέξτε ένα απόσπασμα κειμένου, μια εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη.
  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και έπειτα κλικ Προσθήκη σελιδοδείκτη... στο μενού συντόμευσης.
  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη σας στο Σελιδοδείκτες παράθυρο.
   Εάν έχετε ορίσει σελιδοδείκτη σε ένα απόσπασμα του κειμένου, το επιλεγμένο κείμενο θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα του σελιδοδείκτη.
  4. Ο σελιδοδείκτης που δημιουργήσατε πρόσφατα θα οδηγεί στο απόσπασμα κειμένου, την εικόνα ή σε άλλο σημείο στο έγγραφο που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε διαφορετικό προορισμό για τον σελιδοδείκτη σας, κάντε κλικ Ορισμός προορισμού στο μενού συντόμευσης του σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να εισαχθεί ο σελιδοδείκτης.

Οι σελιδοδείκτες μπορούν να είναι ένθετοι. Ένας νέος σελιδοδείκτης θα έχει το ίδιο επίπεδο ένθεσης με τον σελιδοδείκτη που είχε επιλεγεί προηγουμένως. Εάν ένας νέος σελιδοδείκτης είναι ο πρώτος σελιδοδείκτης στο έγγραφο, τοποθετείται στο επίπεδο ρίζας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη, κάνοντας κλικ στην επιλογή Έγγραφο > Προσθήκη σελιδοδείκτη....

Αναδιάταξη σελιδοδεικτών...

Μετονομασία σελιδοδεικτών...

Διαγραφή σελιδοδεικτών...

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.