Αναγνώριση φόντου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εκτελείτε αναζήτηση και να αντιγράφετε κείμενο και εικόνες σε έγγραφα PDF χωρίς επίπεδο κειμένου, όπως σαρωμένα έγγραφα και έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από αρχεία εικόνας. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζεται χάρη σε μια διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που εκτελείται στο φόντο.

Η λειτουργία αναγνώρισης φόντου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και ξεκινά αυτόματα όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF.

Η διαδικασία αναγνώρισης φόντου δεν αλλάζει τα περιεχόμενα του αρχείου PDF. Αντίθετα, προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου που δεν θα είναι διαθέσιμο όταν ανοίγετε το έγγραφο σε άλλες εφαρμογές.

Αν θέλετε το έγγραφο να διαθέτει δυνατότητα αναζήτησης σε άλλες εφαρμογές, θα πρέπει να αποθηκεύσετε το επίπεδο κειμένου που δημιουργείται από τη διαδικασία αναγνώρισης φόντου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και επιλέξτε Αναγνώριση εγγράφου... από την αναπτυσσόμενη λίστα. Δείτε επίσης: Αναγνώριση κειμένου.

Σημαντικό! Εάν οι λειτουργίες αναζήτησης ή αντιγραφής δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR για το έγγραφο. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

Για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φόντου, καταργήστε την Ενεργοποίηση αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF επιλογή στο Επιλογές πλαίσιο διαλόγου.

Η διαδικασία αναγνώρισης φόντου δεν μπορεί να εκτελείται σε υπολογιστές με μονοπύρηνο επεξεργαστή.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.