Όταν το κείμενό σας περιέχει υπερβολικό αριθμό εξειδικευμένων ή σπάνιων όρων

Το ABBYY FineReader PDF συγκρίνει τις αναγνωρισμένες λέξεις με το εσωτερικό λεξικό του. Εάν το κείμενο που θέλετε να αναγνωρίσετε περιέχει πολλούς εξειδικευμένους όρους, συντομογραφίες και ονόματα, μπορείτε να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης προσθέτοντας αυτούς τους όρους στο λεξικό.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεξικών....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικά χρήστη, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή....
  3. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Λεξικό. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, πληκτρολογήστε μια λέξη και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λέξης ή επιλέξτε μια λέξη και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εάν το λεξικό περιέχει ήδη τη λέξη που προσπαθείτε να προσθέσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η λέξη που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στο λεξικό.

Μπορείτε να εισαγάγετε λεξικά χρήστη τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του ABBYY FineReader (δηλ. στις εκδόσεις 9.0, 10, 11, 12 και 14).

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεξικών....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Λεξικά χρήστη, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή....
  3. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Λεξικό. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή... και επιλέξτε το αρχείο λεξικού που θέλετε να εισαγάγετε (πρέπει να έχει επέκταση *.pmd, *.txt ή *.dic).

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.