Ενεργοποίηση του ABBYY FineReader

Μετά από την εγκατάσταση του ABBYY FineReader PDF, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το εκτελέσετε σε πλήρη λειτουργία. Εάν δεν ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader PDF, το πρόγραμμα θα εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία, η οποία σας επιτρέπει να δοκιμάσετε το πρόγραμμα, αλλά περιορίζει τον αριθμό των σελίδων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και σταματά να λειτουργεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader PDF:

 1. Στο παράθυρο Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια > Ενεργοποίηση....
 2. Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό σας ή φορτώστε ένα αρχείο άδειας χρήσης, εάν υπάρχει.

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις επιλογές ενεργοποίησης που εμφανίζεται στον Οδηγό ενεργοποίησης:

 • Ενεργοποίηση μέσω Internet
  Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα και για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Για αυτή τη μέθοδο απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Ενεργοποίηση μέσω της ιστοσελίδας της ABBYY
  1. Κάντε κλικ στη σύνδεση στον Οδηγό ενεργοποίησης για να ανοίξετε τη σελίδα ενεργοποίησης.
  2. Αντιγράψτε τον Κωδικό προϊόντος στον Οδηγό ενεργοποίησης και επικολλήστε τον στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα.
  3. Αντιγράψτε τον σειριακό αριθμό στον Οδηγό ενεργοποίησης και επικολλήστε τον στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα.
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.
  5. Κάντε κλικ Επόμενο στον Οδηγό ενεργοποίησης και καθορίστε τη διαδρομή στο αρχείο άδειας χρήσης.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Το ABBYY FineReader PDF θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από τώρα και στο εξής.

 • Ενεργοποίηση μέσω e-mail
  1. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση.
  2. Στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να αλλάξετε το κείμενο και το θέμα. Θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα που θα περιέχει ένα αρχείο άδειας χρήσης.
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.
  4. Καθορίστε τη διαδρομή προς το αρχείο άδειας χρήσης στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Το ABBYY FineReader PDF θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από τώρα και στο εξής.

 • Ενεργοποίηση μέσω e-mail από άλλο υπολογιστή
  1. Επιλέξτε αυτήν τη μέθοδο ενεργοποίησης, εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader PDF στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο (π.χ. αν δεν έχετε μια σύνδεση στο Internet ή δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  2. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες αδειοδότησης σε ένα αρχείο κειμένου.
  3. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν υπολογιστή που μπορεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καθορίστε το αίτημα ενεργοποίησης στο πεδίο Θέμα και FineReader-activation@abbyy.com στο πεδίο Προς πεδίο.
  4. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου κειμένου στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μην κάνετε αλλαγές για να διασφαλίσετε ότι το μήνυμά σας θα διεκπεραιωθεί αυτόματα και θα λάβετε μια άμεση απάντηση.
  5. Στείλτε το μήνυμα. Θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα που θα περιέχει ένα αρχείο άδειας χρήσης.
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης στον σκληρό δίσκο σας.
  7. Καθορίστε τη διαδρομή προς το αρχείο άδειας χρήσης στον Οδηγό ενεργοποίησης.

Το ABBYY FineReader PDF θα ενεργοποιηθεί και θα εκτελείται σε πλήρη λειτουργία από τώρα και στο εξής.

Αφού ενεργοποιήσετε το ABBYY FineReader μία φορά, θα είστε σε θέση να το εγκαταστήσετε στον ίδιο υπολογιστή όσες φορές θέλετε χωρίς να χρειάζεται να το ενεργοποιήσετε και πάλι. Ωστόσο, αν γίνουν σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού του υπολογιστή, εάν ο σκληρός δίσκος είναι μορφοποιημένος ή το λειτουργικό του σύστημα έχει επανεγκατασταθεί, ίσως χρειαστεί να πάρετε ένα αρχείο άδειας χρήσης και να ενεργοποιήσετε ξανά το ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.