Aby bylo možné text správně rozpoznat, musí mít "normální" orientaci, tj. řádky musí být vodorovné a písmena nesmí být otočena o 180 stupňů nebo na stranu. Naskenované dokumenty nebo digitální fotografie ovšem často normální orientaci nemají.

Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint se před rozpoznáváním automaticky pokusí nastavit správnou orientaci. Pokud se však normální orientaci obnovit nepodaří, bude třeba některé obrázky otočit ručně.

Chcete-li obrázek otočit, otevřete UPRAVIT OBRAZ, klikněte na OTOČIT a poté na:

  • Otočit doprava  – obrázek se otočí o 90° ve směru hodinových ručiček
  • Otočit doleva  – obrázek se otočí o 90° proti směru hodinových ručiček
  • Otočit o 180 °  – obrázek se otočí o 180°
Případně zvolte z nabídky Upravit nebo z místní nabídky obrázku příslušný nástroj pro otočení.

 

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.