Uvedená tabulka obsahuje formáty obrazů podporované aplikací ABBYY FineReader 12 Sprint.

Formát Přípona souboru Otevřít Uložit
Rastrový obrázek bmp + +
DCX dcx + -
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG2000 jpg, jpeg + -
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + -
PNG png + +
TIFF tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 nebo starší pdf + +
Compressed PDF pdf + +
PDF/A compatible pdf + +
Image-only PDF pdf + +

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.