Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint umožňuje skenovat papírové knihy a ukládat je ve formátu EPUB.

  1. Vkládání obrázků do programu
    Můžete naskenovat knihu nebo otvírat dříve vytvořené obrázky.
  2. Určení jazyka knihy
    Aby mohl program správně rozpoznat text obrázku, potřebuje znát jazyk textu.
  3. V případě potřeby rozdělí protilehlé stránky, opraví deformace perspektivy a natočí stránky do normální orientace. Zvýší se tím kvalita rozpoznávání textu. Další informace naleznete v části Vylepšení výsledků převodu.
  4. V podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ klikněte na tlačítko Elektronická publikace (EPUB) a zadejte umístění na pevném disku, do kterého chcete elektronickou knihu uložit.
    Poznámka: Pokud se tlačítko Elektronická publikace v podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ nezobrazí, klikněte na možnost Ostatní formáty a z rozevíracího seznamu vyberte elektronickou publikaci.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.