Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint umožňuje skenovat papírové dokumenty a převádět je do formátu aplikace Microsoft Word. Převádět můžete také soubory obrázků a PDF.

  1. Vložení obrázku do programu
    Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint umožňuje naskenovat papírový dokument nebo otevřít dříve vytvořený obrázkový soubor. Obrázky lze převést také přímo z prohlížeče Windows Explorer pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem příslušného příkazu v místní nabídce.
  2. Určení jazyka dokumentu
    Aby mohl program správně rozpoznat text obrázku, potřebuje znát jazyk textu.
  3. V případě potřeby rozdělí protilehlé stránky, opraví deformace perspektivy a natočí stránky do normální orientace. Zvýší se tím kvalita rozpoznávání textu. Další informace naleznete v části Vylepšení výsledků převodu.
  4. V podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ klikněte na tlačítko Dokument Microsoft Word a zadejte umístění na pevném disku, do kterého chcete dokument uložit.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.