Cửa sổ Tác vụ mới

Khi bạn khởi chạy ABBYY FineReader, một Tác vụ mới cửa sổ mở ra, tại đó bạn có thể dễ dàng mở, quét, tạo hoặc so sánh tài liệu. Nếu cửa sổ Tác vụ mới đã bị đóng hoặc nếu ABBYY FineReader được khởi chạy bằng cách nhấp chuột phải vào tệp trong Windows Explorer, bạn có thể quay lại màn hình chính của chương trình bằng cách nhấp vào nút trên thanh công cụ của tab Tài liệu trên màn hình của PDF Editor hoặc trong thanh công cụ chính của màn hình OCR Editor.

Để bắt đầu xử lý một tài liệu, chọn một tác vụ:

 1. Ở ô bên trái:
  • Nhấp Mở nếu bạn đã có tài liệu cần xử lý.
  • Nhấp Quét nếu bạn cần quét tài liệu bản giấy trước.
  • Nhấp So sánh nếu bạn cần so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.
  • Nhấp Gần đây để tiếp tục thao tác trên tài liệu PDF hoặc dự án OCR đã lưu trước đây.
  • Nhấp vào Ứng dụng di động để tạo tài liệu trên điện thoại thông minh bằng FineReader PDF cho iOS hoặc Android và tiếp tục làm việc với tài liệu này trên máy tính.
 2. Ở ô bên phải, chọn tác vụ phù hợp.

Tất cả các tác vụ ABBYY FineReader được thực hiện bằng cách sử dụng các cài đặt được chỉ định trong hộp thoại Tùy chọn. Để mở hộp thoại, hãy chọn Công cụ > Tùy chọn....

Mục lục chương

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.