Xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF

Bạn có thể sử dụng PDF Editor để xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF trước khi phát hành tài liệu. Cả văn bản và hình ảnh đều có thể được soạn thảo.

  1. Trên thanh công cụ trong tab Bảo mật, nhấp vào .
  2. Nếu bạn muốn thay đổi màu của các hình chữ nhật sẽ được vẽ lên trên văn bản được soạn thảo, nhấp vào một trong bảy hộp màu trên thanh công cụ hoặc nhấp vào mũi tên và chọn bất kỳ màu mong muốn nào khác từ bảng màu. Để chọn nhiều màu hơn nữa, nhấp Màu khác....
  3. Chọn văn bản và/hoặc hình ảnh mà bạn muốn xóa.

Kết quả là, nội dung được chọn sẽ được xóa khỏi tài liệu và các lần xuất hiện tương ứng của chúng được vẽ lên trên bằng màu bạn chọn.

Bạn có thể xóa đối tượng và dữ liệu không xuất hiện trong nội dung văn bản của tài liệu (ví dụ: nhận xét, chú thích, dấu trang, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, v.v..):

  1. Trên thanh công cụ trong tab Bảo mật, nhấp vào .
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn các đối tượng và dữ liệu cần xóa và nhấp Áp dụng.

ABBYY FineReader cũng cho phép bạn sử dụng tính năng Tìm kiếm để xóa dữ liệu nhạy cảm. Xem thêm: Tìm kiếm và biên soạn.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.