Tạo tài liệu PDF từ các trang đã chọn

Trình soạn thảo PDF cho phép bạn tạo tài liệu PDF từ các trang được chọn bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong ngăn Trang, chọn các trang thích hợp và nhấp Tạo PDF từ các trang đã chọn vào trình đơn ngữ cảnh.
  • Điều hướng đến tab Sắp xếp trang, chọn các trang thích hợp và nhấp vào Tạo PDF từ các trang đã chọn trong trình đơn ngữ cảnh.

Thao tác này sẽ tạo một tài liệu PDF mới bằng cách sử dụng các trang đã chọn và mở trang trong cửa sổ Trình chỉnh sửa PDF mới trong ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.