PDF Editor

Trình sửa PDF trong ABBYY FineReader là một công cụ rất dễ sử dụng khi thao tác với các tài liệu PDF. Sử dụng Trình sửa PDF, bạn có thể xem tài liệu PDF, tìm kiếm văn bản, sắp xếp lại trang, thêm hoặc xóa trang, sửa văn bản tài liệu, sao chép hình ảnh hoặc đoạn văn bản từ tài liệu PDF và dán vào các ứng dụng khác, thêm nhận xét của bạn vào tài liệu PDF, cũng như tạo, điền và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác. Bạn không cần phải chuyển đổi tệp PDF sang định dạng có thể chỉnh sửa, ngay cả khi tệp PDF chỉ chứa ảnh quét mà không có lớp văn bản nào.

Mục lục chương

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.