Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới việc sử dụng ABBYY FineReader mà không được giải đáp bằng thông tin có trong Hướng dẫn và Trợ giúp dành cho Người dùng kèm theo, vui lòng xem phần Các câu hỏi thường gặp trong cơ sở kiến thức của ABBYY .

Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY. Bạn có thể tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới bằng biểu mẫu trực tuyến tại https://support.abbyy.com . Mô tả sự cố của bạn trong phiếu yêu cầu và các chuyên gia của chúng tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn.

Trong trường hợp gặp phải vấn đề kỹ thuật, vui lòng đính kèm tệp báo cáo hệ thống với phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn. Để tạo báo cáo hệ thống, nhấp Trợ giúp > Giới thiệu > Thông tin hệ thống... > Lưu... .

Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể tạo một báo cáo hệ thống, vui lòng cung cấp thông tin sau trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn:

  • Số sê-ri bản sao của bạn hoặc ID Hỗ trợ (nhấp Trợ giúp > Giới thiệu > Thông tin giấy phép để tìm số sê-ri bản sao của sản phẩm);
  • Số phiên bản của bản sao (nhấp Trợ giúp > Giới thiệu );
  • Phiên bản Windows của bạn;
  • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan.

Trước khi liên hệ bộ phận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất hiện có của ABBYY FineReader. Để thực hiện việc này, nhấp Trợ giúp > Kiểm tra các bản cập nhật chương trình .

Theo Chính sách hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành trọn đời sản phẩm , chỉ những người dùng đã đăng ký mới được hỗ trợ kỹ thuật. Để đăng ký bản sao sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc nhấp Trợ giúp > Đăng ký... trong sản phẩm.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.