Giới thiệu về ABBYY FineReader

ABBYY FineReader PDF 15 là một công cụ PDF phổ biến để quản lý tài liệu tại nơi làm việc ảo. Được hỗ trợ bởi các công nghệ OCR dựa trên AI của ABBYY và các công nghệ chuyển đổi tài liệu, FineReader giúp thông tin được khóa trong các tài liệu có thể kiện và giúp nâng cao năng suất của doanh nghiệp. FineReader giúp cho việc số hóa, truy xuất, chỉnh sửa, chuyển đổi, bảo vệ, chia sẻ, và kết hợp một cách dễ dàng và hiệu quả trên mọi loại tài liệu PDF và các tài liệu giấy trong thế giới làm việc hiện đại.

Với ABBYY FineReader PDF 15, bạn có thể:

* Tính năng này không khả dụng ở tất cả các phiên bản của ABBYY FineReader. Vui lòng truy cập http://www.ABBYY.com/FineReader để biết thêm thông tin.

** Để sử dụng ABBYY Screenshot Reader, bạn phải đăng ký bản ABBYY FineReader của mình.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.