Tạo tài liệu PDF bằng tài liệu Word

Cách sử dụng tài liệu Word để tạo tài liệu PDF

Để tạo và lưu tài liệu PDF, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo hoặc mở tài liệu Word phù hợp bằng Microsoft Word.  
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp Tạo PDF.
 3. Trong hộp thoại sẽ mở ra:
  1. Chỉ định tên và thư mục cho tài liệu PDF đầu ra.
  2. Chọn Mở tài liệu nếu bạn cần mở tài liệu đầu ra trong trình xem PDF.
  3. Nhấp Lưu.

Nếu cần thiết, nhấp Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15và chỉ định các cài đặt tạo PDF.

Thao tác này sẽ lưu tài liệu Word dưới dạng tài liệu PDF với các cài đặt được chỉ định.

Cách sử dụng tài liệu Word để tạo tài liệu PDF và gửi tài liệu này qua email

Để tạo tài liệu PDF và gửi tài liệu này qua email, hãy thực hiện như sau:  

 1. Tạo hoặc mở tài liệu Word phù hợp bằng Microsoft Word.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp  Tạo PDF và Gửi bằng Email.

Thao tác này sẽ đính kèm tài liệu PDF vào email trắng mới.

Nếu cần thiết, bạn có thể chỉ định phạm vi các trang sẽ được sử dụng để tạo tài liệu PDF. Để làm vậy, nhấp  Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15và chọn Yêu cầu chỉ định trang trong hộp thoại sẽ xuất hiện. Khi tùy chọn này được bật thì chương trình sẽ hiển thị hộp thoại để chọn trang mỗi khi bạn tạo tài liệu PDF mới. Bạn cũng có thể chỉ định các cài đặt tạo PDF khác.

Cài đặt tạo PDF cho tài liệu Word

Hộp thoại này có các nhóm cài đặt như sau:

 • Tạo PDF/A
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/A. Chọn loại PDF/A cần thiết trong danh sách thả xuống ở bên phải.
 • Tạo PDF/UA
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/UA. Hình thức của tài liệu như vậy có thể khác với tài liệu gốc.
 • Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu
  Chọn tùy chọn này nếu bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF của mình khỏi bị xem, in và chỉnh sửa trái phép. Tiếp theo, nhấp Cài đặt... và chỉ định các tham số bảo mật phù hợp trong hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Tạo thẻ PDF
  Việc tạo tài liệu PDF cũng tự động tạo các thẻ PDF.
  Ngoài văn bản và hình ảnh, tệp PDF cũng có thể chứa thông tin về cấu trúc của tài liệu: cấu trúc logic, hình minh họa và bảng. Thông tin này được lưu trữ dưới dạng các thẻ PDF, đảm bảo rằng tài liệu PDF có thể được xem thoải mái trên các màn hình có kích thước khác nhau, ví dụ: thiết bị cầm tay
 • Tạo dấu trang từ tiêu đề
  Việc tạo tài liệu PDF cũng sẽ tạo ra mục lục dựa trên cấu trúc của tài liệu.
 • Áp dụng cho trang
  Các trang được chỉ định sẽ được sử dụng để tạo tài liệu PDF.
  • Tất cả
   Chọn tùy chọn này sẽ sử dụng tất cả các trang để tạo tài liệu PDF.
  • Yêu cầu chỉ định trang
   Hộp thoại chọn trang sẽ xuất hiện mỗi khi bạn tạo tài liệu PDF mới.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.