Tích hợp với Microsoft Word

Nhờ tính năng tích hợp với Microsoft Word , bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ thao tác nào như sau: sử dụng tài liệu Word để tạo tệp PDF và gửi tài liệu này qua email, tạo tài liệu Word từ các tệp hình ảnh hoặc tài liệu giấy, thực hiện so sánh tài liệu Word với phiên bản trước đó trực tiếp trong Microsoft Word.

  1. Tạo hoặc mở tài liệu Word phù hợp bằng Microsoft Word.
  2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp một trong các tùy chọn sau:
  • Tạo PDF để tạo và lưu tài liệu PDF bằng tài liệu Word đang kích hoạt;
  • Tạo PDF và Gửi bằng Email để tạo và gửi tài liệu PDF bằng tài liệu Word đang kích hoạt bằng email;
  • Quét sang dạng Word để tạo tài liệu Word bằng máy quét hoặc máy ảnh;
  • Chuyển đổi thành Word để tạo tài liệu Word bằng các tệp hình ảnh;
  • So sánh tài liệu với... để so sánh tài liệu Word đang dùng với phiên bản trước đó.

Trong phần này:

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.