Danh sách thả xuống

Danh sách Thả xuống cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách hoặc nhập giá trị tùy chỉnh.

Để thêm danh sách thả xuống vào biểu mẫu của bạn, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa danh sách thả xuống, nhấp chuột phải vào danh sách thả xuống và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính của danh sách thả xuống

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Danh sách các mục

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.