Nếu bạn đang xử lý một số lượng lớn tài liệu có bố cục tương tự nhau

Nếu bạn đang xử lý một số lượng lớn tài liệu có bố cục giống nhau (ví dụ: biểu mẫu hoặc bảng câu hỏi), phân tích bố cục của mỗi trang sẽ tốn rất nhiều thời gian. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể phân tích chỉ một tài liệu trong một nhóm tài liệu tương tự nhau và lưu các vùng được phát hiện dưới dạng mẫu. Sau đó bạn có thể sử dụng mẫu này cho các tài liệu khác trong nhóm.

Để tạo mẫu vùng:

  1. Mở hình ảnh và để chương trình phân tích bố cục tự động hoặc khoanh vùng thủ công.
  2. Trên menu Vùng, nhấp vào Lưu mẫu vùng… Trong hộp thoại lưu, cung cấp tên cho mẫu của bạn và nhấp vào Lưu.

Quan trọng! Để có thể sử dụng mẫu vùng, bạn phải quét tất cả các tài liệu trong nhóm sử dụng cùng giá trị độ phân giải.

Áp dụng mẫu vùng:

  1. Trong cửa sổ Trang, chọn các trang mà bạn muốn áp dụng mẫu vùng.
  2. Trên menu Vùng, nhấp vào Tải mẫu vùng…
  3. Trong hộp thoại Mở mẫu vùng, chọn mẫu vùng mong muốn (tệp mẫu vùng có phần mở rộng *.blk).
  4. Trong cùng hộp thoại, bên cạnh Áp dụng cho, chọn Trang được chọn để áp dụng mẫu cho các trang được chọn.

Lưu ý: Chọn Tất cả các trang để áp dụng mẫu cho tất cả các trang trong tài liệu ABBYY FineReader hiện tại.

  1. Nhấp vào nút Mở.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.