Lưu kết quả nhận dạng

Kết quả nhận dạng có thể được lưu vào một tệp, gửi đến một ứng dụng khác, sao chép sang bộ nhớ tạm hoặc gửi qua email. Bạn cũng có thể gửi kết quả OCR đến máy chủ Kindle.com, nơi chúng sẽ được chuyển đổi thành định dạng Kindle và trở nên có sẵn để tải xuống thiết bị Kindle của bạn. Bạn có thể lưu toàn bộ tài liệu, hoặc chỉ các trang được chọn.

Quan trọng! Đảm bảo chọn các tùy chọn lưu thích hợp trước khi nhấp Lưu.

Để lưu văn bản được nhận dạng:

 1. Trên thanh công cụ chính, chọn chế độ lưu bố cục tài liệu từ danh sách thả xuống Bố cục tài liệu.

Lưu ý: Các định dạng tệp khả dụng được liệt kê bên dưới mỗi chế độ.

Chế độ lưu định dạng:

 1. Bản sao chính xác

Tạo tài liệu với định dạng tương ứng với định dạng của tài liệu gốc.

Được đề xuất cho tài liệu có định dạng phức tạp, như tập sách quảng cáo. Tuy nhiên, lưu ý rằng tùy chọn này giới hạn khả năng thay đổi văn bản và định dạng của tài liệu đầu ra.

 1. Bản sao có thể chỉnh sửa

Tạo tài liệu có định dạng có thể hơi khác với định dạng của tài liệu gốc. Tài liệu được tạo ở chế độ này dễ dàng chỉnh sửa.

 1. Văn bản có định dạng

Giữ lại phông chữ, cỡ phông và đoạn nhưng không giữ lại chính xác dấu cách và vị trí của các đối tượng trên trang. Văn bản được tạo sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.

Lưu ý: Văn bản dọc sẽ được thay đổi thành ngang trong chế độ này.

 1. Văn bản thuần túy

Chế độ này không giữ lại định dạng văn bản.

 1. Bố cục linh hoạt

Tạo tài liệu HTML với vị trí của đối tượng gần nhất với vị trí gốc nếu có thể về mặt kỹ thuật.

 1. Trên tab Lưu của hộp thoại Tùy chọn, chọn tùy chọn lưu mong muốn và nhấp OK.
 2. Nhấp vào mũi tên bên phải nút Lưu trên thanh công cụ chính và chọn tùy chọn thích hợp hoặc sử dụng các lệnh trên menu Tệp.

Lưu ý: ABBYY FineReader cho phép bạn lưu trang dưới dạng hình ảnh. Để biết chi tiết, xem Lưu hình ảnh của trang.

Các ứng dụng được hỗ trợ:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) và 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) và 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (với Gói tương thích Microsoft Office cho định dạng tệp Word, Excel và PowerPoint), 2007 (12.0), 2010 (14.0) và 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 và mới hơn)

Lưu ý: Để đảm bảo khả năng tương thích tốt nhất giữa ABBYY FineReader và các ứng dụng được liệt kê ở trên, đảm bảo bạn cài đặt bản cập nhật mới nhất sẵn có của các ứng dụng này.

Cũng xem

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.