Lưu kết quả ra Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu văn bản đã nhận dạng ra một tài nguyên mạng — website, thư viện trực tuyến, v.v.

Để lưu văn bản đã nhận dạng ra Microsoft SharePoint:

  1. Nhấp chuột vào mục trên trình đơn hoặc nút trên thanh công cụ để lưu văn bản ở định dạng mong muốn.
  2. Trong hộp thoại mở ra, hãy chỉ định tên tệp và địa chỉ thư mục mạng bạn muốn lưu tệp đó vào.

Mẹo: Nhấp Tùy chọn định dạng… nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn lưu tệp.

  1. Trong trường hợp tệp có nhiều trang, chọn các tùy chọn lưu mong muốn từ danh sách thả xuống Các tùy chọn tệp.
  2. Chọn Mở tài liệu sau khi lưu nếu bạn muốn mở văn bản sau khi lưu.
  3. Nhấp Save.

Quan trọng!

  • Nếu bạn sao chép địa chỉ thư mục mạng từ một trình duyệt, hãy đảm bảo nó có định dạng sau: http://Server/share. Bạn có thể sao chép địa chỉ chính xác bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục mong muốn rồi nhấp Copy link address... trên trình đơn tắt.
  • Bạn cũng có thể sao chép địa chỉ 'thư mục mạng từ Windows Explorer. Trong trường hợp này, địa chỉ sẽ có định dạng sau: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.