Tùy chỉnh không gian làm việc

 • Bạn có thể ẩn tạm thời các ngăn bạn không sử dụng. Để ẩn hoặc hiển thị các ngăn, sử dụng tùy chọn menu Xem hoặc phím tắt:
  • F5 cho cửa sổ Trang
  • F6 cho cửa sổ Hình ảnh
  • F7 cho các cửa sổ Hình ảnhVăn bản
  • F8 cho cửa sổ Văn bản
  • Ctrl+F5 cho cửa sổ Thu phóng
 • Bạn có thể thay đổi kích cỡ cửa sổ bằng cách kéo các đường viền của cửa sổ bằng chuột.
 • Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các cửa sổ TrangThu phóng. Sử dụng lệnh trên menu Xem hoặc menu chuột phải của cửa sổ.
 • Bạn có thể tùy chỉnh cách các cảnh báo và thông báo lỗi được hiển thị trong khi chương trình đang chạy. Lệnh Hiển thị cửa sổ thông báo trên menu Xem sẽ bật và tắt cửa sổ cảnh báo và lỗi.
 • Để hiển thị hoặc ẩn ngăn Thuộc tính trong cửa sổ Hình ảnh hoặc Văn bản, nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong cửa sổ rồi nhấp  Thuộc tính trên menu chuột phải. Hoặc, bạn có thể nhấp hoặc ở cuối các cửa sổ này.
 • Một số cài đặt cửa sổ có thể được tùy chỉnh trên tab Xem của hộp thoại Tùy chọn.

Tất cả các trang tài liệu được hiển thị trong cửa sổ Trang. Có hai chế độ xem trang. Để thay đổi chế độ xem trang hiện tại, thực hiện một trong các cách sau:

 • Trong cửa sổ Trang, nhấp vào nút hoặc trên thanh công cụ.
 • Trên menu Xem, nhấp vào Cửa sổ trang rồi nhấp vào Hình thu nhỏ hoặc Chi tiết.
 • Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong cửa sổ Trang, nhấp vào Cửa sổ trang... trên menu chuột phải rồi nhấp vào Hình thu nhỏ hoặc Chi tiết.
 • Nhấp vào Công cụ > Tùy chọn… để mở hộp thoại Tùy chọn, nhấp vào tab Xem rồi nhấp vào Hình thu nhỏ hoặc Chi tiết trong Cửa sổ trang.

Để mở một trang, nhấp vào hình thu nhỏ trong cửa sổ Trang (trong chế độ Hình thu nhỏ) hoặc nhấp đúp vào số trang (trong chế độ Chi tiết). Trong cửa sổ Hình ảnh, bạn sẽ thấy hình ảnh trang và trong cửa sổ Văn bản, bạn sẽ thấy kết quả nhận dạng (nếu tài liệu đã được nhận dạng).

Cũng xem:

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.