Tác vụ cho các định dạng khác

Sử dụng tab Khác trong cửa sổ Tác vụ để truy cập các tác vụ tự động hóa tích hợp khác.

 1. Từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ tài liệu ở đầu cửa sổ, chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn.
 2. Trong danh sách thả xuống Chế độ màu, chọn chế độ màu đầy đủ hoặc đen trắng.

Quan trọng! Sau khi tài liệu được chuyển đổi sang dạng đen trắng, bạn sẽ không thể khôi phục màu.

 1. Nhấp vào nút của tác vụ mà bạn cần
  • Quét sang dạng HTML quét tài liệu giấy và chuyển đổi thành HTML
  • Hình ảnh hoặc Tệp PDF sang dạng HTML chuyển đổi tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh thành HTML
  • Quét sang dạng EPUB quét tài liệu giấy và chuyển đổi thành EPUB
  • Hình ảnh hoặc Tệp PDF sang dạng EPUB chuyển đổi tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh thành EPUB
  • Quét sang Định dạng khác quét tài liệu giấy và chuyển đổi thành định dạng mà bạn chọn
  • Hình ảnh hoặc Tệp PDF sang Định dạng khác chuyển đổi tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh thành định dạng mà bạn chọn

Kết quả là, tài liệu ABBYY FineReader mới sẽ được tạo chứa văn bản tài liệu gốc của bạn.

Quan trọng! Khi bạn bắt đầu tác vụ tích hợp, tùy chọn chương trình hiện đã chọn sẽ được sử dụng. Nếu bạn quyết định thay đổi bất kỳ tùy chọn nào, bạn sẽ cần khởi động lại tác vụ.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.