Hộp thoại tùy chọn

Trong hộp thoại Tùy chọn, bạn có thể chọn các tùy chọn xử lý tài liệu và tùy chỉnh giao diện chương trình.

Quan trọng! Để mở hộp thoại Tùy chọn, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…. Bạn cũng có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp vào nút cờ lê trên thanh công cụ, bằng cách nhấp chuột phải vào thanh công cụ rồi nhấp vào Tùy chọn..., hoặc bằng cách nhấp vào nút Tùy chọn trong hộp thoại lưu hoặc mở.

Hộp thoại Tùy chọn có 6 tab, mỗi tab chứa các cài đặt cụ thể đối với các vùng chức năng nhất định của ABBYY FineReader.

Tài liệu

Trên tab này, bạn có thể chọn:

Tab này cũng hiển thị đường dẫn tới tài liệu ABBYY FineReader hiện tại.

Quét/Mở

Trên tab này, bạn có thể bật hoặc tắt tự động xử lý các trang mới được thêm. Nếu tự động xử lý được bật, bạn có thể chọn các tùy chọn xử lý tài liệu chung và tùy chọn xử lý sơ bộ ảnh sẽ được sử dụng khi quét và mở hình ảnh:

 • Đọc hình ảnh trang

Khi tùy chọn được bật, chương trình tự động nhận dạng văn bản.

 • Phân tích hình ảnh trang

Khi tùy chọn được bật, chương trình tự động phát hiện các vùng và loại vùng.

 • Xử lý sơ bộ hình ảnh trang

Khi tùy chọn được bật, chương trình tự động xử lý sơ bộ hình ảnh trang. Bạn có thể chỉ định công cụ nào sẽ được sử dụng trong khi xử lý sơ bộ.

Trên tab này, bạn cũng có thể chọn trình điều khiển máy quét và giao diện quét.

Để biết chi tiết, xem "Các tùy chọn quét và mở", "Làm việc với ngôn ngữ chữ viết phức tạp" và "Quét tài liệu giấy".

Đọc

Trên tab này, bạn có thể chọn các tùy chọn nhận dạng:

 • Đọc kỹ hoặc đọc nhanh
 • Phát hiện thành phần cấu trúc (cho phép bạn chọn giữ nguyên thành phần nào khi kết xuất kết quả sang Microsoft Word)
 • Lập mẫu (cho phép bạn sử dụng mẫu người dùng khi nhận dạng văn bản)
 • Ngôn ngữ và mẫu người dùng
 • Phông chữ (cho phép bạn chọn phông chữ sẽ được sử dụng trong văn bản được nhận dạng)
 • Tìm kiếm mã vạch

Để biết chi tiết, xem "Tùy chọn OCR", "Nếu tài liệu in của bạn chứa phông chữ phi tiêu chuẩn".

Lưu

Trên tab này, bạn có thể chọn định dạng đầu ra để lưu kết quả được nhận dạng. Để biết chi tiết, xem "Lưu kết quả OCR".

Xem

Trên tab này, bạn có thể:

 • Tùy chỉnh hình thức của cửa sổ Trang, chọn giữa các chế độ xem Hình thu nhỏChi tiết
 • Tùy chỉnh cửa sổ Văn bản, nơi bạn có thể tô sáng các ký tự được nhận dạng có độ tin cậy thấp bằng màu bạn chọn, ẩn/hiển thị các ký tự không thể in và chọn phông chữ sẽ được sử dụng cho văn bản thuần túy.
 • Chọn màu và chiều rộng của các khung bao quanh vùng được hiển thị trong cửa sổ Hình ảnh, màu sẽ được sử dụng để tô sáng các ký tự có độ tin cậy thấp, v.v..

Để biết chi tiết, xem "Nếu vùng được phát hiện không chính xác".

Nâng cao

Trên tab này, bạn có thể:

 • Chọn tùy chọn xác minh cho các ký tự có độ tin cậy thấp
 • Chỉ định có sửa dấu cách trước và sau các dấu câu hay không
 • Xem và chỉnh sửa các từ điển người dùng
 • Chỉ định liệu ABBYY FineReader có nên tự động kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật không
 • Chọn ngôn ngữ giao diện người dùng
 • Chỉ định có mở Tài liệu ABBYY FineReader cuối cùng khi bạn khởi động chương trình hay không
 • Xác minh bạn có muốn gửi dữ liệu cấu hình ABBYY FineReader 14 nặc danh tới ABBYY để giúp cải thiện phần mềm

Nhấp vào Đặt lại về mặc định... ở cuối hộp thoại nếu bạn muốn quay lại cài đặt mặc định.

Để biết chi tiết, xem "Tài liệu FineReader là gì?", "Kiểm tra văn bản trong cửa sổ Văn bản" và "Nếu chương trình không nhận dạng được một số ký tự".

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.