Làm việc với Dịch vụ lưu trữ trực tuyến

ABBYY FineReader cho phép bạn mở các tệp hình ảnh và PDF và lưu được nhận dạng văn bản trong dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Dropbox, SkyDrive hoặc Google Drive. Bạn có thể dễ dàng truy cập vị trí lưu trữ trực tuyến của mình từ các hộp thoại mở và lưu trong ABBYY FineReader.

Để mở tệp hình ảnh hoặc PDF từ vị trí lưu trữ trực tuyến:

  1. Trong ABBYY FineReader, nhấp Mở hoặc nhấp Mở tệp PDF hoặc hình ảnh… từ menu Tệp.
  2. Trong hộp thoại Mở hình ảnh, nhấp vào tab Mục yêu thích hoặc Địa điểm gần đây và chọn dịch vụ lưu trữ mong muốn.

  1. Chọn một hoặc nhiều tệp hình ảnh.
  2. Trong trường hợp tài liệu nhiều trang, chỉ định phạm vi trang.
  3. Cho phép Tự động xử lý các trang khi chúng được thêm vào nếu cần.

Gợi ý: Nhấp vào Tùy chọn… nếu bạn muốn chọn các tùy chọn xử lý và xử lý sơ bộ. Ví dụ: bạn có thể cho chương trình biết cách sửa các lỗi hình ảnh nhất định, phân tích hình ảnh hoặc đọc hình ảnh khi chúng được thêm vào. Để biết chi tiết, xem "Các tùy chọn quét và mở".

Lưu ý: Nếu tài liệu ABBYY FineReader hiện đang mở, hình ảnh trang sẽ được thêm vào cuối tài liệu. Nếu không, tài liệu ABBYY FineReader mới sẽ được tạo.

Tương tự, bạn có thể lưu văn bản đã được nhận dạng trong các dịch vụ lưu trữ trực tuyến.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.