Tùy chỉnh ABBYY FineReader

Giao diện thân thiện với người dùng, trực quan và hướng đến kết quả của ABBYY FineReader giúp dễ sử dụng chương trình mà không cần đào tạo thêm. Người dùng mới hầu như không mất thời gian để thành thạo với các chức năng chính.

Giao diện của chương trình có thể được tùy chỉnh dễ dàng.

Người dùng có thể:

và nhiều cài đặt khác.

Để biết chi tiết, xem

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.