Tích hợp với các ứng dụng khác

ABBYY FineReader 12 hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng Microsoft Office và Windows Explorer. Điều này cho phép bạn nhận dạng tài liệu khi sử dụng Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel và Windows Explorer.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để nhận dạng tài liệu khi sử dụng Microsoft Word hoặc Microsoft Excel.

 1. Nhấp vào nút trên tab ABBYY FineReader 12.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định các mục sau:
  • Nguồn của hình ảnh (máy quét hoặc tệp)
  • Ngôn ngữ tài liệu
  • Tùy chọn lưu
 3. Nhấp vào nút Bắt đầu.

ABBYY FineReader 12 sẽ mở ra và văn bản được nhận dạng sẽ được gửi đến ứng dụng Microsoft Office.

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhận dạng tài liệu khi sử dụng Microsoft Outlook:

 1. Mở Microsoft Outlook.
 2. Chọn thư có một hoặc nhiều tài liệu đính kèm.

Gợi ý: Bạn có thể chọn tài liệu cụ thể nếu bạn không muốn nhận dạng tất cả tài liệu trong tệp đính kèm email.

 1. Trên tab ABBYY FineReader 12, nhấp vào nút Chuyển đổi Hình ảnh hoặc Tệp đính kèm PDF.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định các mục sau:
  • Ngôn ngữ của tài liệu
  • Tùy chọn lưu
 3. Nhấp vào nút Bắt đầu.

Gợi ý: Nếu hình thức của tài liệu được nhận dạng khác biệt đáng kể so với hình thức của tài liệu nguồn, thử sử dụng cài đặt nhận dạng khác hoặc chỉ định các vùng văn bản thủ công. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cài đặt nhận dạng trong phần "Gợi ý để cải thiện chất lượng OCR".

Để mở một hình ảnh hoặc tệp PDF từ Windows Explorer:

 1. Chọn tệp trong Windows Explorer.
 2. Nhấp chuột trái vào tệp rồi nhấp vào ABBYY FineReader 12 >Mở bằng ABBYY FineReader 12 trên menu chuột phải.

Lưu ý: Nếu định dạng tệp bạn đã chọn không được hỗ trợ bởi ABBYY FineReader 12, menu chuột phải sẽ không chứa những mục này.

ABBYY FineReader 12 sẽ bắt đầu và hình ảnh từ tệp đã chọn sẽ được thêm vào tài liệu FineReader mới. Nếu ABBYY FineReader hiện đang chạy và tài liệu FineReader đang mở, hình ảnh sẽ được thêm vào tài liệu FineReader.

Nếu nút ABBYY FineReader không xuất hiện trên thanh công cụ hoặc ruy băng của ứng dụng Microsoft Office...

Nếu ngăn ABBYY FineReader 12 không xuất hiện trên thanh công cụ ứng dụng Microsoft Office:

 • Nhấp vào ABBYY FineReader 12 trên menu chuột phải của thanh công cụ ứng dụng Microsoft Office.

Nếu ruy băng hoặc thanh công cụ của ứng dụng Microsoft Office không chứa nút ABBYY FineReader 12, FineReader 12 đã không được tích hợp vào ứng dụng này trong khi cài đặt. Tích hợp với các ứng dụng Microsoft Office có thể được tắt khi FineReader 12 được cài đặt thủ công.

Để bật tích hợp:

 1. Trên thanh tác vụ, nhấp vào nút Bắt đầu rồi nhấp vào Bảng điều khiển > Chương trình và tính năng.

Lưu ý:

 • Trong Microsoft Windows XP, mục này được gọi là Thêm và xóa chương trình.
 • Trong Microsoft Windows 8, nhấn WIN + X sau đó nhấp chuột vào Programs and Features ở trình đơn hiện ra.
 1. Chọn ABBYY FineReader 12 từ danh sách các chương trình đã cài đặt và nhấp vào nút Thay đổi.
 2. Chọn thành phần mong muốn trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh.
 3. Thực hiện theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn cài đặt.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.