Khởi động nhanh

ABBYY FineReader chuyển đổi các tài liệu đã được quét, tài liệu PDF và các tệp hình ảnh (bao gồm ảnh kỹ thuật số) sang định dạng có thể chỉnh sửa.

Để xử lý tài liệu với ABBYY FineReader, bạn cần hoàn thành bốn bước sau:

 • Thu hình ảnh của tài liệu
 • Nhận dạng tài liệu
 • Xác minh kết quả
 • Lưu kết quả ở định dạng mà bạn chọn

Nếu bạn cần lặp lại những bước này nhiều lần, bạn có thể sử dụng một tác vụ tự động hóa, tác vụ này sẽ thực hiện những thao tác được yêu cầu với chỉ một cú nhấp vào nút. Để xử lý tài liệu có bố cục phức tạp, bạn có thể tùy chỉnh và thực hiện riêng từng bước.

Các tác vụ tự động hóa tích hợp

Khi bạn khởi động ABBYY FineReader, cửa sổ Tác vụ sẽ hiển thị, liệt kê các tác vụ tự động hóa cho những tình huống xử lý phổ biến nhất. Nếu bạn không thể nhìn thấy cửa sổ Tác vụ, nhấp vào nút Tác vụ trên thanh công cụ chính.

 1. Trong cửa sổ Tác vụ, nhấp vào một tab bên trái:
  • Khởi động nhanh chứa các tác vụ ABBYY FineReader phổ biến nhất
  • Microsoft Word chứa những tác vụ tự động chuyển đổi tài liệu sang định dạng Microsoft Word
  • Microsoft Excel chứa những tác vụ tự động chuyển đổi tài liệu sang định dạng Microsoft Excel
  • Adobe PDF chứa những tác vụ tự động chuyển đổi tài liệu sang định dạng PDF
  • Khác chứa những tác vụ tự động chuyển đổi tài liệu sang định dạng khác
  • Tác vụ của tôi chứa những tác vụ tùy chỉnh của bạn (chỉ ABBYY FineReader Corporate)
 2. Từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ tài liệu, chọn ngôn ngữ trong tài liệu của bạn.
 3. Từ danh sách thả xuống Chế độ màu, chọn một chế độ màu:
  • Màu đầy đủ giữ lại màu của tài liệu;
  • Đen trắng chuyển đổi tài liệu sang dạng đen trắng, giúp giảm kích cỡ và tăng tốc độ xử lý.

Quan trọng! Sau khi tài liệu được chuyển đổi sang dạng đen trắng, bạn sẽ không thể khôi phục màu. Để có tài liệu màu, quét tài liệu giấy ở chế độ màu hoặc mở một tệp có hình ảnh màu.

 1. Nếu bạn định chạy tác vụ Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF, hãy chỉ định tùy chọn tài liệu bổ sung trong phần bên phải của cửa sổ.
 2. Bắt đầu tác vụ bằng cách nhấp vào các nút trong cửa sổ Tác vụ.

Khi bạn bắt đầu một tác vụ, tác vụ sẽ sử dụng các tùy chọn hiện được chọn trong hộp thoại Tùy chọn (nhấp vào Công cụ > Tùy chọn… để mở hộp thoại).

Trong khi một tác vụ đang chạy, cửa sổ tiến trình tác vụ sẽ hiển thị, cho biết danh sách các bước và thông báo do chương trình đưa ra.

Sau khi thực hiện tác vụ, hình ảnh sẽ được thêm vào tài liệu FineReader, được nhận dạng và lưu ở định dạng mà bạn chọn. Bạn có thể điều chỉnh các vùng do chương trình phát hiện được, xác minh văn bản đã được nhận dạng và lưu kết quả ở bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào khác.

Các bước chuyển đổi tài liệu

Bạn có thể thiết lập và bắt đầu bất kỳ bước nào trong các bước xử lý trong cửa sổ chính của ABBYY FineReader.

 1. Trên thanh công cụ chính, chọn ngôn ngữ tài liệu từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ tài liệu.
 2. Quét các trang hoặc mở hình ảnh trang.

Lưu ý: Theo mặc định, ABBYY FineReader sẽ tự động phân tích và nhận dạng các trang được quét hoặc mở. Bạn có thể thay đổi cách xử lý mặc định này trên Quét/Mở của hộp thoại Tùy chọn (nhấp vào Công cụ > Tùy chọn… để mở hộp thoại).

 1. Trong cửa sổ Hình ảnh, xem lại những vùng đã được phát hiện và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.
 2. Nếu bạn đã điều chỉnh bất kỳ vùng nào, nhấp Đọc trên thanh công cụ chính để nhận dạng lại chúng.
 3. Trong cửa sổ Văn bản, xem lại kết quả nhận dạng và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào.
 4. Nhấp vào mũi tên bên phải nút Lưu trên thanh công cụ chính và chọn một định dạng lưu. Hoặc, nhấp vào lệnh lưu trên menu Tệp.

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.