Nếu vùng được phát hiện không chính xác

ABBYY FineReader phân tích hình ảnh trang trước khi nhận dạng và phát hiện những loại vùng khác nhau trên những hình ảnh này như Văn bản, Ảnh, Ảnh nền, BảngMã vạch. Phân tích này xác định vùng nào sẽ được nhận dạng và theo thứ tự nào. Trong giao diện người dùng, các loại vùng khác nhau được phân biệt theo màu sắc đường viền của chúng.

Nếu bạn nhấp vào một vùng, vùng đó sẽ được tô sáng và sẽ trở nên hiện hoạt. Bạn cũng có thể điều chỉnh vùng bằng cách nhấn phím Tab. Các số của vùng xác định thứ tự mà chúng đã được chọn khi nhấn phím Tab. Theo mặc định, các số vùng này không hiển thị trong cửa sổ Hình ảnh và chỉ xuất hiện nếu công cụ Sắp xếp thứ tự vùng được chọn.

Có thể tìm thấy công cụ khoanh vùng và chỉnh sửa vùng thủ công trong cửa sổ Hình ảnh và trên thanh công cụ bật lên cho vùng Văn bản, Ảnh, Ảnh nềnBảng (thanh công cụ bật lên xuất hiện bên cạnh vùng hoạt động).

Quan trọng! Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa vùng, chạy lại quy trình OCR.

Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa vùng để:

Tạo vùng mới

 1. Nhấp vào một công cụ trong cửa sổ Hình ảnh:

khoanh vùng nhận dạng

khoanh vùng Văn bản;

khoanh vùng Ảnh;

khoanh vùng Ảnh nền;

khoanh vùng Bảng.

 1. Bấm và giữ nút chuột trái và di chuyển con trỏ chuột để khoanh vùng.

Có thể khoanh vùng mới mà không cần chọn công cụ từ thanh công cụ của cửa sổ Hình ảnh. Bạn có thể chỉ cần khoanh vùng trên hình ảnh sử dụng một trong những tổ hợp phím sau đây:

 • Ctrl+Shift khoanh vùng Văn bản
 • Alt+Shift khoanh vùng Ảnh
 • Ctrl+Alt khoanh vùng Bảng
 • Ctrl+Shift+Alt khoanh vùng Mã vạch

Bạn có thể thay đổi loại vùng. Nhấp chuột phải vào vùng đã chọn, nhấp vào Đổi loại vùng từ menu chuột phải rồi nhấp vào loại vùng mong muốn.

Điều chỉnh đường viền vùng

 1. Đặt con trỏ chuột trên đường viền vùng.
 2. Nhấp chuột trái và kéo theo hướng mong muốn.

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh đồng thời đường viền ngang và dọc của vùng bằng cách đặt con trỏ chuột ở góc của vùng.

Mở rộng/xóa bỏ vùng

 1. Chọn công cụ / trên thanh công cụ bật lên của vùng Văn bản, Ảnh hoặc Ảnh nền.
 2. Đặt con trỏ chuột bên trong vùng và chọn một phần hình ảnh. Phân đoạn này sẽ được thêm vào hoặc bị xóa khỏi vùng.
 3. Điều chỉnh đường viền vùng, nếu cần.

Lưu ý:

 1. Những công cụ này chỉ có thể áp dụng cho vùng Văn bản, Ảnh hoặc Ảnh nền. Bạn không thể thêm hoặc xóa phân đoạn trong vùng Bảng hoặc Mã vạch.
 2. Đường viền vùng cũng có thể được điều chỉnh bằng cách thêm các điểm chỉnh cỡ. Phân đoạn thu được có thể được kéo theo bất kỳ hướng nào sử dụng chuột. Để thêm điểm chỉnh cỡ mới, đặt con trỏ tại điểm mong muốn trên đường viền trong khi bấm và giữ Ctrl+Shift (thao tác này chuyển con trỏ thành con trỏ dạng chữ thập) và nhấp. Một điểm chỉnh cỡ mới sẽ xuất hiện trên đường viền vùng.

Chọn một hoặc nhiều vùng

 • Chọn công cụ , , , , , hoặc trên thanh công cụ của cửa sổ Hình ảnh và nhấp vào vùng mong muốn trong khi bấm và giữ phím Ctrl. Để hủy lựa chọn, nhấp vào vùng đã chọn một lần nữa.

Di chuyển vùng

 • Chọn một vùng và di chuyển vùng trong khi bấm và giữ phím Ctrl.

Xếp lại thứ tự vùng

 1. Nhấp vào trên thanh công cụ hoặc nhấp vào Sắp thứ tự vùng trên menu Vùng.
 2. Chọn vùng theo thứ tự mong muốn cho tài liệu đầu ra.

Lưu ý: Vùng được tự động đánh số từ trái sang phải trong quá trình phân tích trang tự động, bất kể hướng của văn bản trên hình ảnh.

Xóa vùng

 • Chọn vùng bạn muốn xóa rồi bấm phím Delete.
 • Chọn vùng bạn muốn xóa, nhấp chuột phải vào một trong các vùng rồi nhấp vào Xóa trên menu chuột phải.
 • Chọn công cụ và nhấp vào vùng bạn muốn xóa.

Để xóa tất cả các vùng:

 • Nhấp vào Xóa tất cả vùng và văn bản trên menu chuột phải của Hình ảnh.

Quan trọng! Xóa một vùng khỏi hình ảnh đã được nhận dạng cũng sẽ xóa đoạn tương ứng trong cửa sổ Văn bản.

Thay đổi hướng văn bản

 • Nhấp chuột phải vào vùng, nhấp vào Thuộc tính trên menu chuột phải để mở ngăn Thuộc tính vùng rồi chọn hướng văn bản mong muốn từ danh sách thả xuống Định hướng.

Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa thuộc tính văn bản của vùng văn bản, xem "Điều chỉnh thuộc tính vùng văn bản".

Thay đổi màu đường viền vùng

 1. Mở hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…) rồi nhấp vào tab Xem.
 2. Chọn loại vùng trong Hình thức và chọn màu trong bảng Màu.

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.