Phông chữ không chính xác được sử dụng hoặc một số ký tự được thay thế bằng "?" hoặc "□"

Nếu bạn thấy "?" hoặc "□" thay thế các chữ cái trong cửa sổ Văn bản, kiểm tra để xem liệu phông chữ đã chọn để hiển thị văn bản được nhận dạng có chứa tất cả các ký tự được sử dụng trong văn bản của bạn không.

Để biết chi tiết, xem "Phông chữ bắt buộc".

Bạn có thể thay đổi phông chữ trong văn bản được nhận dạng mà không cần khởi chạy lại quy trình OCR.

Để thay đổi phông chữ trong một tài liệu ngắn:

  1. Chọn đoạn văn bản có một số ký tự được hiển thị không chính xác.
  2. Nhấp chuột phải vào lựa chọn rồi nhấp vào Thuộc tính trên menu chuột phải.
  3. Trong ngăn Thuộc tính văn bản, chọn phông chữ mong muốn. Phông chữ trong đoạn văn bản đã chọn sẽ thay đổi tương ứng.

Để thay đổi phông chữ trong tài liệu dài có kiểu được sử dụng:

  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Trình biên tập phong cách….
  2. Trong hộp thoại Trình biên tập kiểu, chọn kiểu mong muốn và thay đổi phông chữ.
  3. Nhấp vào OK. Phông chữ trong tất cả các đoạn văn bản sử dụng kiểu này sẽ thay đổi tương ứng.

Quan trọng! Nếu tài liệu ABBYY FineReader được nhận dạng hoặc chỉnh sửa trên máy tính khác, văn bản trong tài liệu có thể được hiển thị không chính xác trên máy tính của bạn. Nếu bạn gặp trường hợp này, đảm bảo tất cả phông chữ được sử dụng trong tài liệu này được cài đặt trên máy của bạn.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.