Sao chép nội dung từ tài liệu

ABBYY FineReader cho phép bạn sao chép văn bản, ảnh và bảng từ tài liệu và dán vào các ứng dụng khác. Bạn có thể sao chép nội dung từ các trang và hình ảnh được quét mà không cần nhận dạng toàn bộ tài liệu hoặc chuyển đổi thành định dạng có thể chỉnh sửa. Nội dung đã chọn sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm và có thể được dán vào bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ dán từ bộ nhớ tạm.

Phần "Thêm ảnh mà không xử lý" giải thích cách mở tài liệu trong ABBYY FineReader mà không nhận dạng tài liệu.

Để sao chép nội dung:

  1. Sử dụng công cụ , , hoặc trong cửa sổ Hình ảnh để chọn phần tài liệu bạn muốn sao chép.
  2. Nhấp vào nút trên thanh công cụ bật lên hoặc nhấp chuột phải vào vùng đã chọn rồi nhấp vào Đọc và sao chép vào Khay nhớ tạm trên menu chuột phải.
  3. Dán nội dung vào ứng dụng khác.

Để sao chép một vài trang:

  1. Chọn các trang bạn muốn sao chép trong ngăn Trang.
  2. Nhấp chuột phải vào các trang đã chọn, nhấp vào Lưu trang đã chọn dưới dạng hoặc Gửi trang được chọn đến… trên menu chuột phải, rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn chèn trang vào.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.