Tài liệu FineReader là gì?

Khi làm việc với chương trình, bạn có thể lưu kết quả tạm thời trong tài liệu FineReader để bạn có thể tiếp tục công việc của mình ở nơi bạn dừng lại. Tài liệu FineReader chứa hình ảnh nguồn, văn bản đã được nhận dạng trong hình ảnh, các cài đặt chương trình của bạn và bất kỳ mẫu người dùng, ngôn ngữ hoặc nhóm ngôn ngữ nào mà bạn đã tạo để nhận dạng văn bản trong hình ảnh.

Làm việc với tài liệu FineReader:

Mở tài liệu FineReader

Khi bạn khởi động ABBYY FineReader, một tài liệu FineReader mới được tạo. Bạn có thể sử dụng tài liệu này hoặc mở tài liệu hiện có.

Để mở tài liệu FineReader hiện có:

 1. Trên menu Tệp, nhấp vào Mở tài liệu FineReader…
 2. Chọn tài liệu mong muốn trong hộp thoại mở ra.

Lưu ý: Khi bạn mở tài liệu FineReader được tạo trong phiên bản trước của chương trình, ABBYY FineReader sẽ cố gắng chuyển đổi tài liệu về phiên bản hiện tại của định dạng tài liệu FineReader. Quá trình này không thể đảo ngược và bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu đã chuyển đổi trong tên khác. Văn bản được nhận dạng từ tài liệu cũ sẽ không được chuyển sang tài liệu mới.

Gợi ý: Nếu bạn muốn mở tài liệu bạn đã làm việc lần trước khi bạn khởi động ABBYY FineReader, chọn tùy chọn Mở tài liệu FineReader được sử dụng mới nhất khi chương trình khởi động trên tab Nâng cao của hộp thoại Tùy chọn (nhấp vào Công cụ > Tùy chọn… để mở hộp thoại).

Bạn cũng có thể mở tài liệu FineReader từ Windows Explorer bằng cách nhấp chuột phải vào tài liệu rồi nhấp Mở bằng ABBYY FineReader 12. Tài liệu FineReader có biểu tượng  .

Thêm hình ảnh vào tài liệu FineReader

 1. Trên menu Tệp, nhấp Mở tệp PDF hoặc hình ảnh…
 2. Chọn một hoặc nhiều tệp hình ảnh trong hộp thoại mở ra và nhấp vào Mở. Hình ảnh sẽ được thêm vào cuối tài liệu FineReader đang mở và bản sao của hình ảnh sẽ được lưu trong thư mục của tài liệu.

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh từ Windows Explorer vào tài liệu FineReader. Nhấp chuột phải vào hình ảnh trong Windows Explorer rồi nhấp vào Mở bằng ABBYY FineReader trên menu chuột phải. Nếu tài liệu FineReader đã mở khi bạn làm như vậy, hình ảnh sẽ được thêm vào cuối tài liệu này. Nếu bạn không gặp trường hợp này, một tài liệu FineReader mới sẽ được tạo từ hình ảnh.

Ảnh quét cũng có thể được thêm vào. Để biết chi tiết, xem "Quét tài liệu giấy".

Xóa một trang khỏi tài liệu

 • Chọn một trang trong cửa sổ Trang rồi bấm phím Xóa hoặc
 • Trên menu Trang, nhấp vào Xóa trang khỏi tài liệu hoặc
 • Nhấp chuột phải vào trang đã chọn và nhấp Xóa trang khỏi tài liệu.

Bạn có thể chọn và xóa nhiều trang trong cửa sổ Trang.

Lưu tài liệu

 1. Trên menu Tệp, nhấp Lưu tài liệu FineReader…
 2. Chỉ định đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn lưu tài liệu và tên của tài liệu trong hộp thoại mở ra.

Quan trọng! Khi bạn lưu tài liệu ABBYY FineReader, mọi mẫu người dùng và ngôn ngữ đã được tạo khi bạn làm việc với tài liệu này được lưu cùng với hình ảnh trang và văn bản.

Đóng tài liệu

 • Để đóng một trang tài liệu, nhấp vào Đóng trang hiện tại trên menu Tài liệu.
 • Để đóng toàn bộ tài liệu, nhấp Đóng tài liệu FineReader từ menu Tệp.

Tách tài liệu FineReader

Khi xử lý số lượng lớn các tài liệu nhiều trang, thông thường sẽ thực tế hơn khi quét tất cả tài liệu trước rồi sau đó mới phân tích và nhận dạng chúng. Tuy nhiên, để giữ nguyên định dạng gốc của từng tài liệu giấy một cách chính xác, ABBYY FineReader phải xử lý từng tài liệu dưới dạng một tài liệu FineReader riêng. ABBYY FineReader bao gồm các công cụ để nhóm các trang được quét thành các tài liệu riêng biệt.

Để tách một tài liệu ABBYY FineReader thành một vài tài liệu:

 1. Trên menu Tệp, nhấp vào Tách Tài liệu FineReader… hoặc chọn các trang trong ngăn Trang, nhấp chuột phải vào lựa chọn rồi nhấp vào Di chuyển các trang sang tài liệu mới…
 2. Trong hộp thoại mở ra, tạo số lượng tài liệu cần thiết bằng cách nhấp vào nút Thêm tài liệu.
 3. Di chuyển các trang từ cửa sổ Trang vào các tài liệu thích hợp của chúng được hiển thị trong ngăn Tài liệu mới sử dụng một trong ba phương thức sau:
  • Chọn trang và dùng chuột để kéo trang;

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng kéo và thả để di chuyển trang giữa các tài liệu.

 • Nhấp vào nút Di chuyển để di chuyển các trang đã chọn vào tài liệu hiện tại được hiển thị trong ngăn Tài liệu mới hoặc nhấp vào nút Trả lại để đưa các trang quay lại cửa sổ Trang.
 • Sử dụng phím tắt: bấm Ctrl+Mũi tên phải để di chuyển các trang đã chọn từ cửa sổ Trang đến tài liệu đã chọn trong ngăn Tài liệu mớiCtrl+Mũi tên trái hoặc Delete để đưa chúng quay lại.
 1. Khi bạn đã hoàn thành việc di chuyển trang vào tài liệu FineReader mới, nhấp vào nút Tạo tất cả để tạo đồng thời tất cả tài liệu hoặc nhấp vào nút Tạo trong từng tài liệu riêng biệt.

Gợi ý: Bạn cũng có thể kéo và thả các trang đã chọn từ ngăn Trang vào bất kỳ cửa sổ ABBYY FineReader nào khác. Một tài liệu ABBYY FineReader mới sẽ được tạo cho các trang này.

Sắp xếp thứ tự các trang trong tài liệu FineReader

 1. Chọn một hoặc nhiều trang trong cửa sổ Trang.
 2. Nhấp chuột phải vào lựa chọn rồi nhấp vào Xếp lại thứ tự trang… trên menu chuột phải.
 3. Trong hộp thoại Xếp lại thứ tự trang, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Xếp lại thứ tự trang (không thể hoàn tác)

Thao tác này sẽ thay đổi tất cả số trang một cách lần lượt, bắt đầu với trang được chọn.

 • Khôi phục thứ tự trang gốc sau khi quét hai mặt

Tùy chọn này khôi phục đánh số trang ban đầu của tài liệu có các trang hai mặt nếu bạn sử dụng máy quét có khay nạp giấy tự động để quét tất cả các trang đánh số lẻ trước rồi đến tất cả các trang đánh số chẵn. Bạn có thể chọn thứ tự bình thường và đảo ngược cho các trang đánh số chẵn.

Quan trọng! Tùy chọn này sẽ chỉ hoạt động nếu từ 3 trang được đánh số liên tiếp trở lên được chọn.

 • Đổi trang sách

Tùy chọn này hữu ích nếu bạn quét một cuốn sách viết bằng chữ viết từ trái sang phải và tách các trang đối diện nhưng không chỉ định được ngôn ngữ chính xác.

Quan trọng! Tùy chọn này sẽ chỉ hoạt động cho từ 2 trang được đánh số liên tiếp trở lên, bao gồm ít nhất 2 trang đối diện.

Ghi chú: Để hủy thao tác này, chọn Hoàn tác thao tác cuối.

 1. Nhấp vào OK.

Thứ tự của các trang trong cửa sổ Trang sẽ thay đổi để thể hiện cách đánh số mới.

Lưu ý:

 1. Để thay đổi số của một trang, nhấp vào số của trang này trong cửa sổ Trang và nhập số mới vào trường.
 2. Ở chế độ Hình thu nhỏ, bạn có thể thay đổi cách đánh số trang chỉ bằng cách kéo các trang đã chọn tới vị trí mong muốn trong tài liệu.

Thuộc tính tài liệu

Thuộc tính tài liệu chứa thông tin về tài liệu (tiêu đề mở rộng của tài liệu, tác giả, chủ đề, từ khóa, v.v..). Thuộc tính tài liệu có thể được sử dụng để sắp xếp tệp của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm tài liệu theo thuộc tính của chúng và chỉnh sửa thuộc tính của tài liệu.

Khi nhận dạng tài liệu PDF và các loại tệp hình ảnh nhất định, ABBYY FineReader sẽ kết xuất thuộc tính của tài liệu nguồn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính này.

Để thêm hoặc sửa đổi thuộc tính tài liệu:

 1. Nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…
 2. Nhấp vào tab Tài liệu và trong nhóm Thuộc tính tài liệu, chỉ định tiêu đề, tác giả, chủ đề và từ khóa.

Mẫu và ngôn ngữ

Bạn có thể lưu cài đặt mẫu và ngôn ngữ và tải cài đặt từ tệp.

Để biết thêm về mẫu, xem "Nếu tài liệu in của bạn chứa phông chữ phi tiêu chuẩn". Phần "Nếu chương trình không nhận dạng được một số ký tự" giải thích cách sử dụng ngôn ngữ người dùng.

Để lưu mẫu và ngôn ngữ vào một tệp:

 1. Mở hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…) rồi nhấp vào tab Đọc.
 2. Trong Mẫu người dùng và ngôn ngữ, nhấp vào nút Lưu vào tệp….
 3. Trong hộp thoại mở ra, nhập tên cho tệp của bạn và chỉ định nơi lưu trữ.

Tệp này sẽ chứa đường dẫn tới thư mục lưu trữ ngôn ngữ người dùng, nhóm ngôn ngữ, từ điển và mẫu.

Để tải mẫu và ngôn ngữ:

 1. Mở hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…) rồi nhấp vào tab Đọc.
 2. Trong Mẫu người dùng và ngôn ngữ, nhấp vào nút Tải từ tệp….
 3. Trong hộp thoại Tùy chọn tải, chọn tệp có chứa ngôn ngữ và mẫu người dùng mong muốn (tệp phải có phần mở rộng là *.fbt) và nhấp vào Mở.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.