Параметри командного рядка для конвертації документів

Для запуску конвертації в редаговані формати виконайте таку команду:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands><RecognitionCommands><ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Шлях до файлу FineReaderOCR.exe в папці встановлення програми.


Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

<ImageSourceCommands> — початкові документи для розпізнавання ImageFiles

Шлях до файлу зображення або PDF-документа.


Ви можете вказати декілька файлів, розділяючи їх пробілами. Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

/scan [SourceName]

Отримання зображення зі сканера, де SourceName — ім’я сканера.


Якщо SourceName не вказаний, використовується останній сканер. Якщо назва сканера містить пробіли, помістіть її в лапки.

<RecognitionCommands> — параметри розпізнавання /lang LangName

LangName — мова розпізнавання.  


Якщо LangName не вказана, береться остання використана мова. Ви можете вказати декілька мов розпізнавання, розділяючи їх пробілами.


Список підтримуваних мов розпізнавання для командного рядка див. у статті "Значення параметра LangName для командного рядка".


Ви можете вказати мову розпізнавання користувача, якщо вона збережена в папці OCR-проєкту. Для цього перед його ім’ям поставте два символи @, наприклад: @@ UserLang. Ім’я мови користувача не може містити службові символи, наприклад: ! або @.

<ExportCommands> — надсилання результатів розпізнавання /send Target

Target — назва зовнішньої програми, до якої програма передає результати розпізнавання. Замість Target використовуйте одне з таких значень:

  • MSWord — Microsoft Word,
  • MSExcel — Microsoft Excel,
  • OpenOffice — Apache OpenOffice,
  • Mail — поштова програма з результатами в форматі Microsoft Word,
  • Clipboard — буфер обміну,
  • WebBrowser — веб-браузер за замовчуванням,
  • PDFViewer — програма перегляду PDF-файлів за замовчуванням,
  • PowerPoint — Microsoft PowerPoint.

Приклад:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

У результаті, відповідно до вказаних параметрів, файл Guide_German.pdf німецькою мовою буде конвертований і відкритий у програмі Microsoft Word за допомогою OCR-редактора.

Для автоматичного збереження результатів конвертації див. "Збереження результатів конвертації під час запуску програми з командного рядка".

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.