Вікно OCR-редактора

У вікні OCR-редактора відображається поточний відкритий OCR-проект. Докладніше про роботу з OCR-проектами дивіться у статті «OCR-проект».

 • На панелі Сторінки відображаються сторінки, що входять у OCR-проект. Можливі два режими відображення сторінок: піктограми (див. малюнок) або таблиця з колонкою інформації про сторінки документа. Режим відображення та розташування панелі можна змінювати з контекстного меню цього вікна або з меню Вигляд.
 • У вікні Зображення показується зображення поточної сторінки. У цьому вікні можна редагувати ділянки розпізнавання та властивості ділянок.
 • У вікні Текст відображається розпізнаний текст. У ньому можна перевіряти орфографію, форматувати та редагувати текст, отриманий у результаті розпізнавання.
 • У вікні Крупний план відображається зображення рядка, що редагується, або частини зображення, що обробляється. Якщо у вікні Зображення ви бачите загальний вигляд сторінки, то у вікні Крупний план зручно переглянути зображення детальніше, скоректувати тип і положення ділянок або порівняти невпевнено розпізнаний символ із його збільшеним зображенням. Масштаб зображення у вікні Крупний план можна вибрати на панелі , що розташована в нижній частині цього вікна.

Панелі інструментів

У вікні OCR-редактора програми ABBYY FineReader є кілька панелей інструментів. Кнопки на панелях — зручний засіб доступу до команд програми. Ці програми також можуть бути викликані з меню програми або за допомогою гарячих клавіш.

Головна панель інструментів — містить фіксований набір кнопок, які дозволяють виконати всі основні дії: відкрити документ, відсканувати сторінку, відкрити зображення, розпізнати сторінки, зберегти результати тощо.

Швидкий доступ — дозволяє вам налаштувати набір кнопок для зручної роботи з командами, які часто використовуються. На цю панель можуть бути додані кнопки для виконання практично будь-якої команди головного меню. За замовчуванням не відображається у вікні OCR-редактора. Щоб її відобразити, у меню Вигляд > Панелі інструментів виберіть пункт Швидкий доступ. Також можна увімкнути відображення панелі швидкого доступу в контекстному меню головної панелі інструментів.

Щоб налаштувати панель швидкого доступу, тобто додати/видалити кнопки, які виконують доступ до команд програми:

 1. Відкрийте діалог Налаштування панелей інструментів і гарячих клавіш (меню Вигляд > Панелі інструментів > Налаштування панелей і гарячих клавіш...).
 2. На закладці Панелі інструментів у полі Категорії виберіть потрібну категорію.
  Вибір категорії змінює набір команд у списку Команди відповідно до набору команд головного меню програми.
 3. У списку Команди виберіть команду та натисніть кнопку >> (або <<).
  Вибрана команда з’явиться у списку команд панелі інструментів (або буде видалена зі списку).
 4. Для збереження внесених змін натисніть кнопку ОК.
 5. Для надання панелі швидкого доступу стандартного вигляду натисніть кнопку Відновити все.

Панелі інструментів панелі Сторінки та вікон Зображення та Текст - містять набір кнопок для доступу до команд відповідної панелі та вікон:

Панель попереджень — панель, на якій відображаються попередження та повідомлення про помилки, що виникають у процесі роботи програми.

Щоб відкрити панель попереджень, виберіть пункт Показати попередження у меню Вигляд або натисніть кнопку у нижньому лівому куті вікна OCR-редактора.

Помилки та попередження відображаються для сторінки, виділеної на панелі Сторінки. Ви можете прогортати повідомлення за допомогою кнопок .

Як налаштувати робочий простір OCR-редактора

 • Ви можете тимчасово приховати вікна, які не використовуються. Щоб приховати/відобразити вікна, скористайтеся командами меню Вигляд або гарячими клавішами:
 • F5 — для панелі Сторінки.
 • F6 — для вікна Зображення.
 • F7 — для вікон Зображення та Текст.
 • F8 — для вікна Текст.
 • Ctrl+F5 — для вікна Крупний план.
 • Ви можете змінювати розмір вікон, переміщуючи мишею розділювачі вікон.
 • Ви можете змінювати розташування панелі Сторінки та вікна Крупний план. Для цього скористайтеся командами меню Вигляд або контекстного меню вікна.
 • Ви можете налаштувати перегляд попереджень і повідомлень про помилки, що виникають у процесі роботи програми. Команда Показати попередження у меню Вигляд відповідає за відображення панелі попереджень.
 • Ви можете відкрити/приховати панель Властивості у вікні Зображення або Текст. Для цього скористайтесь пунктом Властивості у контекстному меню вікна або в нижній частині вікна натисніть кнопку відповідно.
 • Ви можете задатидеякі налаштування вікон у діалозі Налаштування на закладці Зони та текст.

Усі сторінки документа відображаються на панелі Сторінки. Вигляд сторінок залежить від вибраного режиму відображення.

Щоб змінити режим відображення сторінок, виберіть:

 • кнопки та на панелі Сторінки.
 • меню Вигляд > Панель навігації.
 • пункт Панель навігації у контекстному меню панелі Сторінки.

Щоб переглянути сторінку документа, на панелі Сторінки клацніть на її значок (у режимі Піктограми), або двічі клацніть на її номер (у режимі З властивостями). На панелі Сторінки ви побачите зображення сторінки, а у вікні Текст — результати розпізнавання (якщо розпізнавання вже виконувалося).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.