Додавання і редагування тексту

PDF-редактор дозволяє редагувати текст у будь-яких PDF-документах, включно з відсканованими документами. Ви можете виправити друкарські помилки, додати текст, відредагувати або змінити форматування тексту в межах одного рядка.

Зміст статті:

Редагування тексту PDF-документів, створених в інших додатках

Щоб відредагувати текст PDF-документа:

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку .
  Почекайте кілька секунд, поки програма підготує документ до редагування.
 2. Поставте курсор у потрібний рядок і внесіть текст виправлення або змініть написання та розмір шрифту за допомогою інструментів на активній панелі Текст.

  Програма підбере шрифт, подібний до шрифту тексту, що редагується.
 3. Завершіть редагування всередині рядка. Для цього клацніть поза цим рядком.
 4. Вийдіть із режиму редагування, натиснувши кнопку .
 5. Збережіть документ.

Редагування відсканованих документів

Деякі PDF-документи не містять текстового шару. Див. також «Типи PDF-документів».

За допомогою ABBYY FineReader ви можете редагувати текст на відсканованих документах без текстового шару. Під час редагування таких документів програма вносить потрібні зміни в тимчасовий текстовий шар і в зображення документа. Наприклад, можна використовувати цю можливість для виправлення друкарських помилок.

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку .
  Почекайте кілька секунд, поки програма підготує документ до редагування.
 2. Перевірте, чи правильно вказані мови документа. Див. також «Як урахувати характеристики вихідного документа».
 3. Якщо на сторінках присутнє викривлення рядків або неправильна орієнтація, програма запропонує покращити якість вхідного зображення. Для цього натисніть на випадний список Виправити перекошення й орієнтацію сторінок на панелі Текст.
 4. Доступні для редагування рядки будуть виділені. Поставте курсор у потрібний рядок і додайте, видаліть, змініть текст або написання та розмір шрифту за допомогою інструментів на активній панелі Текст.
  Програма підбере шрифт, подібний до шрифту тексту, що редагується.
 5. Завершіть редагування всередині рядка. Для цього клацніть поза цим рядком.
 6. Вийдіть із режиму редагування, натиснувши кнопку .
 7. Збережіть документ.

Редагування PDF-документів із можливістю пошуку

Деякі PDF-документи вже містять текстовий шар під відсканованим зображенням сторінки. Див. також «Типи PDF-документів».

Під час редагування таких документів програма вносить зміни в зображення документа й у невидимий текстовий шар під ним.

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку .
  Почекайте кілька секунд, поки програма підготує документ до редагування.
 2. Перевірте, чи правильно вказані мови документа. Див. також «Як урахувати характеристики вихідного документа».
 3. Якщо документ уже містить текстовий шар, під час редагування програма запропонує розпізнати сторінку та замінити його. Для цього натисніть на випадний список Текстовий шар.

  У діалозі, що з’явився, виберіть мови розпізнавання, за потреби ввімкніть обробку зображень: виправлення орієнтації, перекіс, викривлення рядків й інші дефекти.
  Після розпізнавання документа починайте редагування.
 4. Доступні для редагування рядки будуть виділені. Поставте курсор у потрібний рядок і додайте, видаліть, змініть текст або написання та розмір шрифту за допомогою інструментів на активній панелі Текст.
  Програма підбере шрифт, подібний до шрифту тексту, що редагується.
 5. Завершіть редагування всередині рядка. Для цього клацніть поза цим рядком.
 6. Вийдіть із режиму редагування, натиснувши кнопку .
 7. Збережіть документ.

Додавання тексту в PDF-документ за допомогою інструменту Текст

Щоб додати текст:

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку .
 2. Клацніть на сторінці документа, де хочете додати текст, або виділіть ділянку потрібного розміру.
 3. Введіть текст у текстовий блок. У разі потреби змініть шрифт, розмір і написання за допомогою інструментів на активній панелі Текст.
 4. Завершіть додавання тексту. Для цього клацніть поза текстовим блоком і натисніть Застосувати.
  Після завершення роботи інструмента програма добере тло текстового блоку, схоже на тло сторінки.
 5. Збережіть документ.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.